Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2348/UBND-NV 14-11-2019 Công văn thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
1635/UBND-VHTT 26-08-2019 V/v tuyên truyền Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong GD phổ thông giai đoạn 2019-2025
228 /KH-UBND 23-08-2019 Kế hoạch Triển khai chuyển đổi Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Cao Lộc
1515/UBND-VHTT 09-08-2019 Công văn thực hiện Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh về dịch vụ BCCI
45/HD-UBND 02-08-2019 Hướng dẫn lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính
1431/UBND-TP 31-07-2019 CV triển khai Ngày pháp luật năm 2019
2401 /QĐ-UBND 30-07-2019 QĐ về việc ban hành Nội quy quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
177/NQ-HĐND 24-07-2019 Nghị quyết giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển KTXH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2019
01/2019/NQ-HĐND 24-07-2019 Nghị quyết Về việc Điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 huyện Cao Lộc
175 /NQ-HĐND 24-07-2019 Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018
172/NQ-HĐND 24-07-2019 Giấy mời tổ chức họp rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian thực hiện TTHC theo Đề án cải cách TTHC của tỉnh
167/NQ-HĐND 22-07-2019 Nghị quyết thông qua phương án sáp nhập xã Song Giáp và xã Bình Trung
167/NQ-HĐND 22-07-2019 Nghị quyết Về việc tán thành chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính xã Song Giáp và xã Bình Trung
1339/UBND-VHTT 19-07-2019 CV triển khai thực hiện Nghị định 54/2019 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ Karaoke và vũ trường
1341/UBND-GDĐT 19-07-2019 V/v xác định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày
42/NQ-BĐD 19-07-2019 Nghị quyết Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyên quý II năm 2019
207/KH-BCĐ 16-07-2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2019
1295/BĐD-NHCSXH 12-07-2019 Thực hiện xây dựng Kế hoạch tín dụng năm 2020 và giai đoạn 2020-2022
1295/BĐD-NHCSXH 12-07-2019 Thực hiện xây dựng Kế hoạch tín dụng năm 2020 và giai đoạn 2020-2022
203/KH-UBND 05-07-2019 Kế hoạch Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng năm 2019
201/KH-UBND 04-07-2019 Kế hoạch Tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ
362 /BC-UBND 02-07-2019 Báo cáo thực hiện Công khai ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã nhằm nâng cao chỉ số PAPI năm 2019
1183/UBND-TCKH 28-06-2019 V/v thực hiện báo cáo và công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách
254/TB-UBND 24-06-2019 Thống báo Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019
192/KH-UBND 24-06-2019 Về triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính xã Song Giáp và xã Bình Trung
79/KH-UBND 26-04-2019 Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15 - 22/5) năm 2019
677/BĐD-NHCSXH 25-04-2019 V/v triển khai cho vay nhà ở xã hội
684/UBND-TCKH 25-04-2019 V/v xây dựng Đề án sử dụng TS công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích KD, cho doanh, liên thuê, liên kết.
683/UBND-NN 25-04-2019 V/v: đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
685/UBND-LĐTBXHDT 25-04-2019 V/v rà soát cung cấp danh sách, thông tin liệt sĩ hy sinh, an táng trên địa bàn các tỉnh thành phố, trực thuộc TW và nước ngoài
684/UBND-TCKH 25-04-2019 V/v xây dựng Đề án sử dụng TS công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích KD, cho doanh, liên thuê, liên kết.
676 /BĐD-NHCSXH 25-04-2019 V/v Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra trước và sau NHCSXH
653/UBND-VP 24-04-2019 V/v khẩn trương GPMB, bố trí tái định cư cho công dân
664 /UBND-LĐTBXH-DT 24-04-2019 V/v rà soát, báo cáo thành phần dân tộc trên địa bàn huyện
628 /UBND-TCKH 19-04-2019 V/v góp ý chỉnh sửa Hướng dẫn số 160/HDLN-SKHĐT-STC-SXD-SGTVT-KBNN ngày 01/8/2018 của Liên ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và Kho bạc Nhà nước theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ.
633 /UBND-NV 19-04-2019 V/v Sáp nhập các thôn năm 2019
622 /UBND-TTDVNN 18-04-2019 V/v phòng, chống bệnh thán thư hại cây Hồng không hạt Bảo Lâm
617 /UBND-NV 17-04-2019 V/v đăng ký bồi dưỡng, tập huấn về CCHC năm 2019
838/QĐ-UBND 12-04-2019 Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc UBND huyện Cao Lộc
584 /UBND -VP 11-04-2019 V/v giải quyết các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã tại Hội nghị gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi năm 2019
565 /UBND-VP 09-04-2019 V/v thực hiện Công văn số 623/STC-TCĐT ngày 05/4/2019 của Sở Tài chính
556 /UBND-KT&HT 08-04-2019 V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường khi bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lan rộng
548 /UBND-TCKH 05-04-2019 V/v đăng ký lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành Thẩm định giá.
523 /UBND-VP 03-04-2019 V/v đề nghị cử nhân sự đến nhận, giải quyết và trà kết quả tại bộ phận “Một cửa” huyện.
529 /UBND-TCKH 03-04-2019 V/v Triển khai hướng dẫn kinh phí phòng, chống Dịch bệnh tả lợn Châu Phi
523 /UBND-VP 03-04-2019 V/v đề nghị cử nhân sự đến nhận, giải quyết và trà kết quả tại bộ phận “Một cửa” huyện.
523/UBND-VP 03-04-2019 V/v đề nghị cử nhân sự đến nhận, giải quyết và trà kết quả tại bộ phận “Một cửa” huyện.
495 /UBND-VP 29-03-2019 CV v/v thực hiện Thông báo số 156/TB-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh
758 /QĐ-UBND 28-03-2019 Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
419 /UBND-TCKH 19-03-2019 V/v thực hiện Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh
410/UBND-VHTT 18-03-2019 V/v tuyên truyền phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2019; Triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dệnh Dịch tả lợn Châu phi
369/UBND-VP 12-03-2019 V/v thực hiện Công văn số 2898/SGTVT-QLBT ngày 06/12/2018 của Sở Giao thông vận tải
354/UBND-VP 08-03-2019 V/v thực hiện Công văn số 239/SKHĐT-KTN ngày 05/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
74 /KH-UBND 08-03-2019 Kế hoạch triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2019
356 /BCĐ 08-03-2019 V/v Vận động đóng góp xây dựng Quỹ nhân đạo năm 2019
350/UBND-LĐTBXHDT 07-03-2019 V/v phối hợp tuyển lao động đi làm việc tại Công ty TNHH Funing Precision Compoment (Bắc Ninh)
39/TTr- UBND 06-03-2019 Thẩm định hồ sơ hoàn công công trình: Khắc phục lụt bão đảm bảo an toàn giao thông bước 1 do ảnh hưởng của cơn bão số 4 gây ra trên các tuyến ĐH.20, ĐH.21, ĐH.22, ĐH.24, ĐH.26, ĐH.27, ĐH 28, ĐH.29 trên địa bàn huyện Cao Lộc
336/UBND-VP 05-03-2019 V/v thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý I năm 2019.
311 /UBND-VP 01-03-2019 V/v đề nghị rà soát, lựa chọn TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả vào buổi sáng ngày thứ Bảy.
456 /QĐ-UBND 25-02-2019 Quyết định Về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính huyện Cao Lộc
282/UBND-NV 21-02-2019 V/v báo cáo số liệu những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, khối phố năm 2018
276/UBND - HĐY 20-02-2019 V/v Chỉ đạo Đại hội Hội Đông y các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 - 2024
260/UBND-NV 18-02-2019 V/v đôn đốc thực hiện chế độ đối với cán bộ chuyên trách công tác ở Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội không đủ điều kiện tái cử về tuổi
24/KH-UBND 18-01-2019 Khắc phục các tiêu chí bị đánh giá thấp theo kết quả xếp loại Cải cách hành chính huyện Cao Lộc năm 2018
104/UBND-VP 16-01-2019 V/v thực hiện công khai và thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC theo các Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh.
06/KH-UBND 05-01-2019 Hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2019
2063 /UBND-VP 21-12-2018 V/v Đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai và TKCN năm 2018 và truy thu năm 2016, 2017.
1745 /TB-UBND 05-11-2018 Thông báo Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã cập nhật đến tháng 11/2018
271/KH-UBND 19-10-2018 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2019
Số: 3282/QĐ- UBND 19-10-2018 Quyết đinh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản, lĩnh vực Tài chính ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc
1648/TB-HĐTTVCSN 18-10-2018 Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018
1331/SKHĐT-ĐKKD 17-10-2018 Phiếu khảo sát Bang hoi DDCI Lang Son 2018_Dia phuong_2018
3271/QĐ-UBND 17-10-2018 Quyết định Về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018
1607/UBND-LĐTBXHDT 15-10-2018 Về việc đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg
29/KH-VP 15-10-2018 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Văn phòng năm 2018
1642/TB-UBND 09-10-2018 Về việc thông báo thay đổi giao diện Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh, huyện
1570/UBND-VP 08-10-2018 Công văn góp ý đối với dự thảo kế hoạch tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ cong trực tuyến
Số: 253 /KH-HĐTĐKT 14-09-2018 Kế hoạch kiểm tra công tac thi đua khen thưởng năm 2018
256/KH-UBND 14-09-2018 Kế hoạch thực hiên tháng ve sinh, tieu khu trung dot 2 năm2018 (14/9/2018)
249/KH-BCĐ 10-09-2018 Kế hoạch tổ chức Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Cao Lộc năm 2018
1615 /TB-UBND 06-09-2018 Thông báo Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã cập nhật đến tháng 9/2018
2702 /QĐ-UBND 15-08-2018 Quyết định Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Cao Lộc
2678 /QĐ-UBND 14-08-2018 quyết định ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục Công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
2679 /QĐ-UBND 14-08-2018 Quyết đinh Ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa đối với thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn
2677 / QĐ-UBND 14-08-2018 Quyết định Về việc ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính Công nhận “Gia đình văn hóa” tại xã, thị trấn
Số: 1437/TB-UBND 06-07-2018 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018, Số:1437 /TB-UBND NGÀY 6/7/2018
188/KH_UBND 15-06-2018 Kế hoạch tổ chức hoi nghi bồi dưỡng nghiệp vụ cong tac cải cách hành chính năm 2018
1549 /QĐ-BCĐ 08-05-2018 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn huyên Cao Lộc (1549/QĐ-BCĐ, ngày 08/5/2018)
1193/QĐ-UBND 18-04-2018 Quyết định Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tụ c Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc
1192 /QĐ-UBND 18-04-2018 Quyết đinh Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc
Số: 1191 /QĐ-UBND 18-04-2018 Quyết định Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục Đăng ký kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc
1168 /QĐ-UBND 10-04-2018 Quyết định Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc
1524/QĐ-BCĐ 05-04-2018 Quyet định thành lâp Tổ tư vấn về hộ tịch ( số:1524/QĐ-BCĐ , ngày 04/5/2018)
50/KH-UBND 10-03-2018 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 (01/3/2018)
15/KH-UBND 15-01-2018 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018
3255 /QĐ-UBND 12-12-2017 Quyết đinh Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện
1858/UBND-NN&PTNT 02-11-2017 Về việc vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Số: 1858/UBND-NN&PTNT, Ngày 02/11/2017)
1848/UBND-NV 31-10-2017 Về việc lập danh sách đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý đối với Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã năm 2017 (Số: 1848/UBND-NV, 31/10/2017)
1847/UBND-NV 31-10-2017 Về việc Lập danh sách các đối tượng thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 (Số: 1847/UBND-NV, Ngày 31/10/2017)
1834/UBND-DT 27-10-2017 Về việc rà soát, bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018 (Số: 1834/UBND-DT, Ngày 27/10/2017)