Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
229/KH-UBND 08-07-2020 KH Thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2020 - 2021 trên địa bàn huyện Cao Lộc
227/KH-UBND 07-07-2020 KH Điều động giáo viên, nhân viên các trường học thuộc UBND huyện Cao Lộc năm 2020
16/QĐ-UBND 08-05-2020 QĐ Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng công trình: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn (địa phận xã Phú Xá, đợt 1)
11/QĐ-UBND 08-05-2020 QĐ Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng công trình: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn (địa phận xã Phú Xá, đợt 1)
07/QĐ-UBND 08-05-2020 QĐ Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng công trình: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn (địa phận xã Phú Xá, đợt 1)
13/QĐ-UBND 08-05-2020 QĐ Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng công trình: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn (địa phận xã Phú Xá, đợt 1)
09/QĐ-UBND 08-05-2020 QĐ Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng công trình: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn (địa phận xã Phú Xá, đợt 1)
15/QĐ-UBND 08-05-2020 QĐ Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng công trình: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn (địa phận xã Phú Xá, đợt 1)
10/QĐ-UBND 08-05-2020 QĐ Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng công trình: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn (địa phận xã Phú Xá, đợt 1)
06/QĐ-UBND 08-05-2020 QĐ Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng công trình: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn (địa phận xã Phú Xá, đợt 1)
17/QĐ-UBND 08-05-2020 QĐ Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng công trình: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn (địa phận xã Phú Xá, đợt 1)
12/QĐ-UBND 08-05-2020 QĐ Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng công trình: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn (địa phận xã Phú Xá, đợt 1)
08/QĐ-UBND 08-05-2020 QĐ Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng công trình: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn (địa phận xã Phú Xá, đợt 1)
14/QĐ-UBND 08-05-2020 QĐ Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng công trình: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn (địa phận xã Phú Xá, đợt 1)
09/QĐ-UBND 08-05-2020 QĐ Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng công trình: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn (địa phận xã Phú Xá, đợt 1)
02/QĐ-UBND 07-05-2020 QĐ Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng công trình: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn (địa phận xã Phú Xá, đợt 1)
01/QĐ-UBND 07-05-2020 QĐ Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng công trình: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn (địa phận xã Phú Xá, đợt 1)
03/QĐ-UBND 07-05-2020 QĐ Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng công trình: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn (địa phận xã Phú Xá, đợt 1)
05/QĐ-UBND 07-05-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng công trình: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn (địa phận xã Thụy Hùng, đợt 1)
04/QĐ-UBND 04-05-2020 QĐ Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng công trình: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn (địa phận xã Phú Xá, đợt 1)
837/UBND-VHTT 20-04-2020 CV về việc tổng hợp danh sách trang mạng xã hội (fanpage) dự kiến tạo lập và đang hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Cao Lộc
826/UBND-VHTT 17-04-2020 Công văn về việc Trung Quốc tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm phòng, chống dịch Covid-19 và khai thác cuốn “Sổ tay tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19”
813/UBND-TP 16-04-2020 Công văn hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
811/UBND-VHTT 15-04-2020 Công văn về việc cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
97/QĐ-UBND 15-04-2020 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Nguyễn ThịLành, ông Triệu Sông Lô
796/UBND-VHTT 14-04-2020 Công văn về việc tạm hoãn tổ chức các giải thi đấu thể thao trong tháng 4, tháng 5 năm 2020
792/UBND-VHTT 14-04-2020 CV về việc tuyên truyền không thu tiền cài âm thông báo phòng, chống dịch Covid-19của các nhà mạng viễn thông
779/UBND-VHTT 13-04-2020 V/v tuyên truyền công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý TN và bảo vệ MT; thực hiện Bộ chỉ số DDCI năm 2020; triển khai Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
777/UBND-VHTT 13-04-2020 Công văn về việc kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020); chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 -5/2020; sử dụng tài liệu tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19
251/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo về việc cung cấp thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật
778/UBND-VHTT 13-04-2020 Công văn về việc triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoại tại Việt Nam
758/UBND-VHTT 10-04-2020 CV về việc tuyên truyền thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và kết quả tháng Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
726/UBND-VHTT 08-04-2020 Công văn về việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
135/KH-UBND 08-04-2020 Kế hoạch triển khai tuyên truyền phòng, chống ma tuý, phòng, chống mua bán người năm 2020
730/UBND-VHTT 08-04-2020 Công văn về việc thực hiện Công điện số 01/CĐ-BKHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
725/UBND-VHTT 08-04-2020 CV về việc tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến lợi dụng dịch bệnh Covid-19
727/UBND-VHTT 08-04-2020 Công văn về việc tuyên truyền hạn chế tụ tập đông người nhân Tiết Thanh minh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; Cuộc điều tra Doanh nghiệp năm 2020
728/UBND-VHTT 08-04-2020 CV về việc tuyên truyền triển khai Cuộc thi ảnh “Phụ nữ Xứ Lạng - Duyên dáng Áo dài” năm 2020
700/UBND-TP 06-04-2020 Công văn về việc đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật
672/UBND-VHTT 03-04-2020 Công văn tuyên truyền tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020; triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 12, năm 2020
651/UBND-VHTT 01-04-2020 Công văn về việc cung cấp cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (lần 5)
542/UBND-VHTT 20-03-2020 Công văn về việc cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19
422/UBND-TP 06-03-2020 Công văn về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
342/UBND-VHTT 28-02-2020 Công văn về việc thông báo danh mục chất cấm của Tổ chức phòng chống Doping thế giới năm 2020
299/UBND-VHTT 24-02-2020 Công văn về việc cung cấp file âm thanh hướng dẫn cách ly y tế tại hộ gia đình phòng, chống bệnh Covid-19 (nCoV)
47/KH-UBND 13-02-2020 Kế hoạch truyền thông đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra
201/UBND-KTHT 12-02-2020 Công văn về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh và đảm bảo tình hình thị trường, giá cả hàng hóa trước tình hình dịch cúm Corona
33/TB-UBND 12-02-2020 TB về việc tạm dừng tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, Hợp tác xã, nhà đầu tư xuân Canh Tý 2020 trên địa bàn huyện Cao Lộc
Số:34/TB-UBND 12-02-2020 Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cao Lộc
182/UBND-VHTT 11-02-2020 CV VỀ VIỆC CUNG CẤP NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VIRUS CORONA GÂY RA
183/UBND-VHTT 11-02-2020 CÔNG VĂN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA (nCoV)
185/UBND-VHTT 11-02-2020 CÔNG VĂN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO CHỦNG VI RÚT CORONA MỚI (nCoV) GÂY RA
179/UBND-NV 10-02-2020 CÔNG VĂN VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG TẠI THỜI ĐIỂM DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA
163/UBND-NN 07-02-2020 CÔNG VĂN VỀ VIỆC CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VỤ XUÂN NĂM 2020
171/UBND-NN 07-02-2020 CÔNG VĂN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM
41/KH-UBND 07-02-2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP NĂM 2020
161/UBND-NN 07-02-2020 CÔNG VĂN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NGUY HIỂM TRÊN ĐỘNG VẬT
178/BCĐ-CQTT 07-02-2020 CÔNG VĂN CỦA BAN CHỈ ĐẠO 389 HUYỆN VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ; PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA
40/KH-UBND 07-02-2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2020-2021" NĂM 2020
159/UBND-QS 06-02-2020 CÔNG VĂN VỀ VIỆC TỔ CHỨC GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2020 KHI ĐANG CÓ DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA
153/UBND-VP 06-02-2020 CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐẢM BẢO DỊCH VỤ Y TẾ TƯ NHÂN TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA
152/UBND-VHTT 06-02-2020 CÔNG VĂN VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO NHIỄM VI RÚT CORONA MỚI (nCoV)
25/TB-BCĐ 03-02-2020 THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUT CORONA
24/KH-UBND 03-02-2020 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HUYỆN CAO LỘC NĂM 2020
23/KH-UBND 31-01-2020 KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH HUYỆN CAO LỘC NĂM 2020
20/KH-UBND 30-01-2020 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HUYỆN CAO LỘC NĂM 2020
89/QĐ-UBND 20-01-2020 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2020
2348/UBND-NV 14-11-2019 Công văn thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
1635/UBND-VHTT 26-08-2019 V/v tuyên truyền Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong GD phổ thông giai đoạn 2019-2025
228 /KH-UBND 23-08-2019 Kế hoạch Triển khai chuyển đổi Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Cao Lộc
1515/UBND-VHTT 09-08-2019 Công văn thực hiện Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh về dịch vụ BCCI
45/HD-UBND 02-08-2019 Hướng dẫn lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính
1431/UBND-TP 31-07-2019 CV triển khai Ngày pháp luật năm 2019
2401 /QĐ-UBND 30-07-2019 QĐ về việc ban hành Nội quy quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
01/2019/NQ-HĐND 24-07-2019 Nghị quyết Về việc Điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 huyện Cao Lộc
175 /NQ-HĐND 24-07-2019 Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018
172/NQ-HĐND 24-07-2019 Giấy mời tổ chức họp rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian thực hiện TTHC theo Đề án cải cách TTHC của tỉnh
177/NQ-HĐND 24-07-2019 Nghị quyết giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển KTXH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2019
167/NQ-HĐND 22-07-2019 Nghị quyết Về việc tán thành chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính xã Song Giáp và xã Bình Trung
167/NQ-HĐND 22-07-2019 Nghị quyết thông qua phương án sáp nhập xã Song Giáp và xã Bình Trung
1341/UBND-GDĐT 19-07-2019 V/v xác định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày
42/NQ-BĐD 19-07-2019 Nghị quyết Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyên quý II năm 2019
1339/UBND-VHTT 19-07-2019 CV triển khai thực hiện Nghị định 54/2019 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ Karaoke và vũ trường
207/KH-BCĐ 16-07-2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2019
1295/BĐD-NHCSXH 12-07-2019 Thực hiện xây dựng Kế hoạch tín dụng năm 2020 và giai đoạn 2020-2022
1295/BĐD-NHCSXH 12-07-2019 Thực hiện xây dựng Kế hoạch tín dụng năm 2020 và giai đoạn 2020-2022
203/KH-UBND 05-07-2019 Kế hoạch Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng năm 2019
201/KH-UBND 04-07-2019 Kế hoạch Tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ
362 /BC-UBND 02-07-2019 Báo cáo thực hiện Công khai ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã nhằm nâng cao chỉ số PAPI năm 2019
1183/UBND-TCKH 28-06-2019 V/v thực hiện báo cáo và công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách
254/TB-UBND 24-06-2019 Thống báo Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019
192/KH-UBND 24-06-2019 Về triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính xã Song Giáp và xã Bình Trung
79/KH-UBND 26-04-2019 Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15 - 22/5) năm 2019
684/UBND-TCKH 25-04-2019 V/v xây dựng Đề án sử dụng TS công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích KD, cho doanh, liên thuê, liên kết.
676 /BĐD-NHCSXH 25-04-2019 V/v Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra trước và sau NHCSXH
684/UBND-TCKH 25-04-2019 V/v xây dựng Đề án sử dụng TS công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích KD, cho doanh, liên thuê, liên kết.
677/BĐD-NHCSXH 25-04-2019 V/v triển khai cho vay nhà ở xã hội
683/UBND-NN 25-04-2019 V/v: đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
685/UBND-LĐTBXHDT 25-04-2019 V/v rà soát cung cấp danh sách, thông tin liệt sĩ hy sinh, an táng trên địa bàn các tỉnh thành phố, trực thuộc TW và nước ngoài
653/UBND-VP 24-04-2019 V/v khẩn trương GPMB, bố trí tái định cư cho công dân