Ngày 11/7, UBND huyện Cao Lộc đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật Tố cáo năm 2018, Nghị định số 24/2019/ND-CP, Quyết định số 62/2018/QĐ- UBND. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Anh- Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác tiếp dân của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

luat123.jpg

 T

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu nội dung Luật Tố cáo năm 2018 gồm 9 chương, 67 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2019. Về nội dung, Luật tiếp tục kế thừa quy định của Luật Tố cáo năm 2011 về phạm vi điều chỉnh, trong đó quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với 02 nhóm hành vi vi phạm pháp luật đó là tố cáo hành vi vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Bên cạnh đó, Luật Tố cáo năm 2018 còn quy định về nguyên tắc giải quyết tố cáo, áp dụng pháp luật về tố cáo, giải quyết tố cáo, các hành vi bị nghiêm cấm và điều khoản thi hành

Thông qua Hội nghị đã giúp cho Lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể, đơn vị và đội ngũ cán bộ chuyên môn các xã, thị trấn nắm được nội dung, nhất là những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018. Từ đó, để thực hiện đúng các quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả của công tác tiếp công dân và giải quyết tố cáo trên địa bàn huyện./.

 

Xuân Điệp