Chiều ngày 16/5, Chi bộ Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa, TUV, Bí thư Huyện ủy.

    Chi bộ phòng Nội Vụ huyện hiện có 7 đảng viên Trong nhiệm kỳ qua, tập thể chi bộ phòng Nội vụ huyện Cao Lộc luôn đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Nổi bật là đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; sáp nhập các cơ quan, đơn vị hành chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo các nghị quyết của BCH Trung ương Đảng đạt kết quả tích cực. Hiện nay, toàn huyện còn lại 22 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn và gần 200 thôn; trong 5 năm đã tinh giản biên chế 114 trường hợp, hiện nay biên chế toàn huyện có 2275 người,..

     Bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó: Phấn đấu đến năm 2024 sắp xếp các xã, thị trấn sáp nhập và các xã trong toàn huyện theo Nghị định số 34 của Chính phủ, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức cấp xã; tinh giản 10% biên chế vào đầu năm 2021; hàng năm chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

     Đại hội đã bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

Xuân Điệp