Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đồng chí Tô Hùng Khoa- Phó chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Cao Lộc khóa XIX nhiệm kỳ 2011- 2016

          Sáng ngày 4/4, HĐND huyện Cao Lộc khóa XIX đã tổ chức kỳ họp thứ 13 - kỳ họp cuối cùng của HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016 để đánh giá kết quả hoạt động của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng chí Tô Hùng Khoa- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy- Phó chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh đã đến dự kỳ họp.

 

Ảnh 1: Toàn cảnh kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Cao Lộc khóa XIX nhiệm kỳ 2011- 2016

 

         

 

Ảnh 2: Đ/c Hà Xuân Quang- tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kì họp

             Trong nhiệm kỳ 2011- 2016, hoạt động của HĐND huyện Cao Lộc đã có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả quan trọng. HĐND huyện đã phát huy tốt vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã tổ chức thành công 12 kỳ họp, thông qua 28 Nghị quyết về kiện toàn bộ máy HĐND- UBND huyện, 42 Nghị quyết về các vấn đề liên quan đến mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh quốc phòng, đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, hỗ trợ giáo dục, cải cách hành chính. Các ban giám sát của HĐND huyện, xã thực hiện tốt chức năng giám sát, trong nhiệm kỳ đã thực hiện được gần 150 cuộc giám sát từ huyện đến cơ sở tập trung vào những vấn đề trọng tâm về kinh tế- xã hội, những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm.. Hoạt động tiếp xúc cử tri thực hiện hiệu quả, đảm bảo tính dân chủ, tạo điều kiện để cử tri bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình. Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đạt trên 96%.

 

 

Ảnh 3: Đ/c Hoàng Vi Giang- Phó chủ tịch HĐND huyện đọc báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2011 - 2016

            Cũng trong nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng UBND huyện Cao Lộc đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 10,23%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tổng sản phẩn nội huyện đạt trên 2.400 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 31,46 triệu đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt kết quả. Hiện nay huyện có 01 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.  Lĩnh vực văn hóa xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại kỳ họp các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và UBND trong thời gian tới để xứng đáng là cơ quan quyền lực, cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương.

 

Ảnh 4: Đ/c Tô Hùng Khoa- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy- Phó chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

             Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về thông qua các báo cáo Tổng kết hoạt động HĐND và UBND huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2011- 2016.

Tại kỳ họp đã có 03 tập thể và 04 cá nhân được nhận giấy khen của UBND huyện vì có thành tích tiêu biểu trong hoạt động của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

 

Ảnh 5 +6: Các tập thể và cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2011-2016.

 

Mai Trang- Duy Trang- Phương Thúy

Đài Cao Lộc