Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
130/TB-HĐND 25-06-2019 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ mười Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
254/TB-UBND 24-06-2019 Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019
182/TB-UBND 17-06-2019 Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2019
174 /TB-UBND 14-06-2019 Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với TTHC tại Bộ phận “Một cửa” cấp huyện thông qua Phiếu ý kiến đánh giá tháng 05/2019
129/TB-UBND 04-05-2019 Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với TTHC tại Bộ phận “Một cửa” cấp huyện thông qua Phiếu ý kiến đánh giá tháng 04/2019
72/TB-UBND 26-04-2019 V/v tiếp nhận hồ sơ TTHC lĩnh vực quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn huyện
65 /TB-UBND 13-04-2019 Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với TTHC tại Bộ phận “Một cửa” cấp huyện thông qua Phiếu ý kiến đánh giá tháng 03/2019
311/TB-UBND 03-04-2019 Thông báo quả khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với TTHC tại Bộ phận “Một cửa” cấp huyện thông qua Phiếu ý kiến đánh giá tháng 06/2019
70/GM-UBND 22-03-2019 Giấy mời Tham dự Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp, Hợp tác xã Xuân Kỷ Hợi 2019
48/TB-UBND 08-03-2019 Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với TTHC tại Bộ phận “Một cửa” cấp huyện thông qua Phiếu ý kiến đánh giá tháng 02/2019
59 /GM-VP 07-03-2019 Giấy mời tổ chức họp rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian thực hiện TTHC theo Đề án cải cách TTHC của tỉnh
468/QĐ-UBND 26-02-2019 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
01/KL-UBND 20-02-2019 KẾT LUẬN THANH TRA Việc quản lý, sử dụng của UBND thị trấn Đồng Đăng đối với khu đất Nghĩa trang nhân dân thị trấn Đồng Đăng tại thôn Nà Lầm, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc
31/TB-UBND 18-02-2019 Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với TTHC tại Bộ phận “Một cửa” cấp huyện thông qua Phiếu ý kiến đánh giá tháng 01/2019
16/GM-UBND 19-01-2019 Giấy mời họp triển khai, thực hiện các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân năm 2019 trên địa bàn huyện năm 2019
03/GM-UBND 05-01-2019 Giấy mời mời các thành phần xem biểu diễn Tuồng, chương trình do Đoàn nghệ sỹ, diễn viên nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn phục vụ nhân dân
2044 /TB-UBND 26-12-2018 Thông báo công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định dự toán ngân sách huyện
2001/TB-HĐTD 07-12-2018 Nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2018
266/TTTNMT-PTQĐ 30-11-2018 Đăng tải thông tin hình ảnh trên cổng thông tin điện tử về bán đấu giá tài san về khu đất tái đinh cu và dân cu Nam thành phố Lạng Sơn
1644/TB-UBND 10-10-2018 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2018 (10/10/2018)
1437/TB-UBND 06-07-2018 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP HUYỆN CAO LỘC NĂM 2018 (Tính đến ngày 06 tháng 8 năm 2018)
1437 /TB-UBND 06-07-2018 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP HUYỆN CAO LỘC NĂM 2018 Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học (Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2018)
1437 /TB-UBND 06-07-2018 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP HUYỆN CAO LỘC NĂM 2018 (Tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2018)
1437/TB-UBND 06-07-2018 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP HUYỆN CAO LỘC NĂM 2018 (Tính đến ngày 07 tháng 8 năm 2018)
1437/TB-UBND 06-07-2018 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP HUYỆN CAO LỘC NĂM 2018 Vị trí việc làm: Giáo viên Mầm non (Tính đến ngày 03 tháng 8 năm 2018)
1437/TB-UBND 06-07-2018 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP HUYỆN CAO LỘC NĂM 2018 (Tính đến ngày 26 tháng 7 năm 2018)
1272 /UBND-VP 05-03-2018 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 5. 2018
168 /KH-UBND 22-06-2017 Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 (168 /KH-UBND ngày 22/6/2017)
246 /TB-UBND 21-06-2017 Thông báo Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 (246 /TB-UBND ngày 21/6/2017)
138 /KH-UBN 24-05-2017 Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 (138 /KH-UBND ngày 24/5/2017)
01 /TB - UBBC 24-02-2016 Về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2016 - 2021(Số: 01 /TB - UBBC, ngày 24/2/2016)
991/UBND-LĐTXBH 09-07-2015 Về việc triển khai tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (Số: 991/UBND-LĐTXBH,ngày 09/7/2015)