Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
633 /UBND-NV 19-04-2019 V/v Sáp nhập các thôn năm 2019
622 /UBND-TTDVNN 18-04-2019 V/v phòng, chống bệnh thán thư hại cây Hồng không hạt Bảo Lâm
617 /UBND-NV 17-04-2019 V/v đăng ký bồi dưỡng, tập huấn về CCHC năm 2019
838/QĐ-UBND 12-04-2019 Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc UBND huyện Cao Lộc
584 /UBND -VP 11-04-2019 V/v giải quyết các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã tại Hội nghị gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi năm 2019
565 /UBND-VP 09-04-2019 V/v thực hiện Công văn số 623/STC-TCĐT ngày 05/4/2019 của Sở Tài chính
556 /UBND-KT&HT 08-04-2019 V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường khi bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lan rộng
548 /UBND-TCKH 05-04-2019 V/v đăng ký lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành Thẩm định giá.
523 /UBND-VP 03-04-2019 V/v đề nghị cử nhân sự đến nhận, giải quyết và trà kết quả tại bộ phận “Một cửa” huyện.
529 /UBND-TCKH 03-04-2019 V/v Triển khai hướng dẫn kinh phí phòng, chống Dịch bệnh tả lợn Châu Phi
523 /UBND-VP 03-04-2019 V/v đề nghị cử nhân sự đến nhận, giải quyết và trà kết quả tại bộ phận “Một cửa” huyện.
523/UBND-VP 03-04-2019 V/v đề nghị cử nhân sự đến nhận, giải quyết và trà kết quả tại bộ phận “Một cửa” huyện.
495 /UBND-VP 29-03-2019 CV v/v thực hiện Thông báo số 156/TB-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh
758 /QĐ-UBND 28-03-2019 Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
419 /UBND-TCKH 19-03-2019 V/v thực hiện Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh
410/UBND-VHTT 18-03-2019 V/v tuyên truyền phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2019; Triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dệnh Dịch tả lợn Châu phi
369/UBND-VP 12-03-2019 V/v thực hiện Công văn số 2898/SGTVT-QLBT ngày 06/12/2018 của Sở Giao thông vận tải
354/UBND-VP 08-03-2019 V/v thực hiện Công văn số 239/SKHĐT-KTN ngày 05/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
74 /KH-UBND 08-03-2019 Kế hoạch triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2019
356 /BCĐ 08-03-2019 V/v Vận động đóng góp xây dựng Quỹ nhân đạo năm 2019
350/UBND-LĐTBXHDT 07-03-2019 V/v phối hợp tuyển lao động đi làm việc tại Công ty TNHH Funing Precision Compoment (Bắc Ninh)
39/TTr- UBND 06-03-2019 Thẩm định hồ sơ hoàn công công trình: Khắc phục lụt bão đảm bảo an toàn giao thông bước 1 do ảnh hưởng của cơn bão số 4 gây ra trên các tuyến ĐH.20, ĐH.21, ĐH.22, ĐH.24, ĐH.26, ĐH.27, ĐH 28, ĐH.29 trên địa bàn huyện Cao Lộc
336/UBND-VP 05-03-2019 V/v thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý I năm 2019.
311 /UBND-VP 01-03-2019 V/v đề nghị rà soát, lựa chọn TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả vào buổi sáng ngày thứ Bảy.
456 /QĐ-UBND 25-02-2019 Quyết định Về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính huyện Cao Lộc
282/UBND-NV 21-02-2019 V/v báo cáo số liệu những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, khối phố năm 2018
276/UBND - HĐY 20-02-2019 V/v Chỉ đạo Đại hội Hội Đông y các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 - 2024
260/UBND-NV 18-02-2019 V/v đôn đốc thực hiện chế độ đối với cán bộ chuyên trách công tác ở Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội không đủ điều kiện tái cử về tuổi
24/KH-UBND 18-01-2019 Khắc phục các tiêu chí bị đánh giá thấp theo kết quả xếp loại Cải cách hành chính huyện Cao Lộc năm 2018
104/UBND-VP 16-01-2019 V/v thực hiện công khai và thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC theo các Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh.
06/KH-UBND 05-01-2019 Hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2019
2063 /UBND-VP 21-12-2018 V/v Đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai và TKCN năm 2018 và truy thu năm 2016, 2017.
1745 /TB-UBND 05-11-2018 Thông báo Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã cập nhật đến tháng 11/2018
271/KH-UBND 19-10-2018 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2019
Số: 3282/QĐ- UBND 19-10-2018 Quyết đinh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản, lĩnh vực Tài chính ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc
1648/TB-HĐTTVCSN 18-10-2018 Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018
1331/SKHĐT-ĐKKD 17-10-2018 Phiếu khảo sát Bang hoi DDCI Lang Son 2018_Dia phuong_2018
3271/QĐ-UBND 17-10-2018 Quyết định Về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018
1607/UBND-LĐTBXHDT 15-10-2018 Về việc đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg
29/KH-VP 15-10-2018 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Văn phòng năm 2018
1642/TB-UBND 09-10-2018 Về việc thông báo thay đổi giao diện Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh, huyện
1570/UBND-VP 08-10-2018 Công văn góp ý đối với dự thảo kế hoạch tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ cong trực tuyến
Số: 253 /KH-HĐTĐKT 14-09-2018 Kế hoạch kiểm tra công tac thi đua khen thưởng năm 2018
256/KH-UBND 14-09-2018 Kế hoạch thực hiên tháng ve sinh, tieu khu trung dot 2 năm2018 (14/9/2018)
249/KH-BCĐ 10-09-2018 Kế hoạch tổ chức Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Cao Lộc năm 2018
1615 /TB-UBND 06-09-2018 Thông báo Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã cập nhật đến tháng 9/2018
2702 /QĐ-UBND 15-08-2018 Quyết định Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Cao Lộc
2678 /QĐ-UBND 14-08-2018 quyết định ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục Công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
2679 /QĐ-UBND 14-08-2018 Quyết đinh Ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa đối với thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn
2677 / QĐ-UBND 14-08-2018 Quyết định Về việc ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính Công nhận “Gia đình văn hóa” tại xã, thị trấn
Số: 1437/TB-UBND 06-07-2018 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018, Số:1437 /TB-UBND NGÀY 6/7/2018
188/KH_UBND 15-06-2018 Kế hoạch tổ chức hoi nghi bồi dưỡng nghiệp vụ cong tac cải cách hành chính năm 2018
1549 /QĐ-BCĐ 08-05-2018 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn huyên Cao Lộc (1549/QĐ-BCĐ, ngày 08/5/2018)
1193/QĐ-UBND 18-04-2018 Quyết định Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tụ c Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc
1192 /QĐ-UBND 18-04-2018 Quyết đinh Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc
Số: 1191 /QĐ-UBND 18-04-2018 Quyết định Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục Đăng ký kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc
1168 /QĐ-UBND 10-04-2018 Quyết định Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc
1524/QĐ-BCĐ 05-04-2018 Quyet định thành lâp Tổ tư vấn về hộ tịch ( số:1524/QĐ-BCĐ , ngày 04/5/2018)
50/KH-UBND 10-03-2018 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 (01/3/2018)
15/KH-UBND 15-01-2018 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018
3255 /QĐ-UBND 12-12-2017 Quyết đinh Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện
1858/UBND-NN&PTNT 02-11-2017 Về việc vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Số: 1858/UBND-NN&PTNT, Ngày 02/11/2017)
1848/UBND-NV 31-10-2017 Về việc lập danh sách đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý đối với Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã năm 2017 (Số: 1848/UBND-NV, 31/10/2017)
1847/UBND-NV 31-10-2017 Về việc Lập danh sách các đối tượng thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 (Số: 1847/UBND-NV, Ngày 31/10/2017)
1834/UBND-DT 27-10-2017 Về việc rà soát, bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018 (Số: 1834/UBND-DT, Ngày 27/10/2017)
1828/UBND-NV 27-10-2017 Về việc đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (Số: 1828/UBND-NV, Ngày 27/10/2017)
228/UBND-VX 02-03-2016 V/v chỉ đạo rà soát nhu cầu vay vốn NHCSXH tại các thôn bản.
249/KH-BCĐ 10-09-2015 Kế hoạch tổ chức Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Cao Lộc năm 2018