Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại huyện Cao Lộc

Ngày 07/5, Đoàn công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Cao Lộc về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo nội dung giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Thời gian qua, huyện Cao Lộc đã chú trọng công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh,… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, công dân đến liên hệ, giải quyết công việc. Trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã tiếp nhận và giải quyết hơn 8.300 hồ sơ về tất cả các lĩnh vực, Trong đó, giải quyết đúng hẹn hơn 7.900 hồ sơ, hồ sơ trễ hẹn là hơn 200, Ngoài ra UBND huyện đã phối hợp thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân,.. Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC, UBND huyện đã thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các TTHC về các lĩnh vực, áp dụng cơ chế một cửa liên thông, nâng cao công tác phối hợp với các ban, ngành và địa phương để giải quyết thủ tục, tích cực xây dựng mô hình chính quyền thân thiện, công sở thân thiện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng vào quá trình giải quyết hồ sơ. Đồng thời các UBND huyện cũng chú trọng nâng cao chất lượng, trình độ của đội ngũ cán bộ công chức, gắn với tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và đánh giá mức độ hài lòng của người dân liên quan đến việc giải quyết TTHC. 

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được và ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của UBND huyện Cao Lộc để phản ánh lên các cấp, ngành có thẩm quyền./.

 

Xuân Điệp