Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

BCH Đảng bộ huyện Cao Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 17

Ngày 17/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cao Lộc khóa XX đã tổ chức hội nghị lần thứ 17 nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Đoàn Thị Hậu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp.

171.JPG

          Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban thường vụ huyện ủy Cao Lộc đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đạt được hiệu quả thiết thực, trong đó đã tập trung lãnh đạo thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm của huyện ủy và các nhiệm vụ trọng tâm của các tổ chức Đảng cơ sở, cơ bản hoàn thành tiến độ thực hiện 21 chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế- xã hội của huyện tiếp tục phát triển. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 239 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 323 tỷ đồng, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Sản xuất nông lâm nghiệp giữ được ổn định, tổng diện tích gieo trồng các loại cây đạt trên 4.000 ha. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều đổi mới, tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự ATXH được đảm bảo, quốc phòng an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác đảm bảo an toàn giao thông được tăng cường, kiểm soát. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được chú trọng và đạt kết quả tốt.

17.JPG

          Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Đoàn Thị Hậu- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh trong thời gian tới huyện Cao Lộc tiếp tục rà soát và thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2019 và của cả nhiệm kỳ; Đẩy mạnh công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng nông thôn mới, công tác trồng rừng và phòng chống dịch bệnh; Tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh trong công tác quản lý đất đai; Trong công tác xây dựng Đảng chú trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt công tác rà soát cán bộ để chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010- 2025.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu năm 2019.

 

                                                                                    Mai Trang

                                                                Trung tâm VH,TT&TT Cao Lộc