Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cao Lộc: Công bố và trao quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ

Sáng ngày 29/5/2019, UBND huyện Cao Lộc đã tổ chức công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc bổ nhiệm và điều động cán bộ ở một số phòng, ban chuyên môn của huyện. Dự lễ công bố và trao quyết định có đồng chí Hoàng Quy –Phó chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện; các đồng chí được nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm.

sep quy.JPG

sep.JPG

Tại lễ công bố, thay mặt Lãnh đạo Huyện, đồng chí Hoàng Quy-  Phó chủ tịch UBND huyện đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cho 06 đồng chí cụ thể: Quyết định bổ nhiệm bà Lã Thị Hồng – Phó trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện giữ chức Trưởng phòng Tài chính kế hoạch; Quyết định bổ nhiệm ông Tô Quang Trung- Chuyên viên phòng Nội vụ huyện giữ chức vụ Phó trưởng phòng Nội vụ; Quyết định bổ nhiệm bà Lương Thanh Huyền- Phó GĐ Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền Thông huyện giữ chức vụ GĐ Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền Thông; Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Quốc Chính- Phó chánh văn phòng HĐND&UBND huyện giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài nguyên môi trường; Quyết định bổ nhiệm ông Đào Anh Tuấn- Chuyên viên UBND huyện giữ chức vụ Phó chánh văn phòng HĐND&UBND huyện; Quyết định bổ nhiệm ông Nông Đức Mạnh- Viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất huyện giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, thời gian bổ nhiệm 5 năm, có hiệu lực từ ngày 01/6/2019.

hong.JPG

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố các Quyết định, đồng chí Hoàng Quy- Phó chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong công tác của các đồng chí được bổ nhiệm lần này. Đồng thời mong muốn, với cương vị lãnh đạo và nhiệm vụ mới, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, thực hiện tốt công tác phối hợp, quy chế chuyên môn; nêu cao vai trò trách nhiệm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

 

Xuân Điệp