Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cao Lộc: Đại hội Chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch, nhiệm kỳ 2020 - 2025

     Chiều ngày 16/5, Chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch đã tiến hành Đại hội , nhiệm kỳ 2015-2020. Đ/c Nguyễn Duy Anh – Chủ tịch UBND huyện đến dự và chỉ đạo đại hội.

     Chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hiện có 9 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Tài chính – Kế hoạch đã thường xuyên bám sát các Nghị quyết của Đảng, phổ biến, triển khai kịp thời tới đảng viên, cán bộ, công chức trong chi bộ, cơ quan. Tham mưu tốt cho Huyện ủy và UBND huyện về công tác quản lý, điều hành ngân sách, xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước đảm bảo tiết kiệm và các biện pháp, giải pháp quản lý, khai thác các nguồn thu tại địa bàn huyện. Qua 5 năm công tác thu trên địa bàn đạt trên 2.000 tỷ đồng. Công tác phát triển Đảng viên cũng được chi bộ quan tâm, trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã kết nạp được 2 quần chúng ưu tú đứng vào Đảng và nhiều năm liền chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được chi bộ cũng còn tồn tại những hạn chế: Nguồn thu trên địa bàn huyện chưa thực sự ổn định, có năm thu vượt, có năm chỉ đạt chỉ tiêu, một số nguồn thu còn hấp,... Tại Đại hội, nhiều ý kiến thảo luận đóng góp vào báo cáo chính trị và chỉ tiêu hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đ/c Nguyễn Duy Anh – Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Chi bộ Tài chính - Kế hoạch đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế của Chi bộ trong nhiệm kỳ; đồng thời, nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm trong nhiệm kỳ mới đó là: Chi bộ cần nâng cao hơn nữa năng lực, sức chiến đấu của Chi bộ và chất lượng đảng viên; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học  tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

    Cũng tại Đại hội đã tiến hành bầu nhân sự cấp ủy khóa mới và các chức danh Bí thư, Phó bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

Xuân Điệp