Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

CAO LỘC: QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO VẬN ĐỘNG ĐƯỢC TRÊN 400 TRIỆU ĐỒNG

Trong những năm qua, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện. Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, “Quỹ vì người nghèo” của huyện Cao Lộc đã vận động được  416.661.000 đồng. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các chương trình An sinh xã hội đã hỗ trợ  xây dựng và sửa chữa 47 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 890.750.000 triệu; hỗ trợ vốn sản xuất, khám chữa bệnh, học tập, tặng quà người nghèo nhân dịp ngày Lễ, Tết. . ., qua đó đã giúp cho hàng ngàn hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Kết quả trên tiếp tục khẳng định tính nhân văn của Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, làm phong phú, sâu sắc thêm truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của nhân dân Cao Lộc; đồng thời khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể, các doanh nghiệp và toàn xã hội với người nghèo./.

 

 

Xuân Điệp