Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

CAO LỘC: TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Ngày 13/5, UBND huyện Cao Lộc đã tổ chức hội nghị tập huấn phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức cho trên 200 cán bộ quản lý, trưởng, phó các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và 23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Lộc.

145.jpg

4789.jpg

Theo đó, hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức được xây dựng đáp ứng các yêu cầu về quản lý nhân sự, thực hiện các quy trình nghiệp vụ tổ chức cán bộ, thống kê, báo cáo, thi đua khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo các quy định hiện hành. Dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức được nhập vào hệ thống phần mềm có khả năng kết nối, đồng bộ với phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức của Bộ Nội vụ. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được giới thiệu về các tính năng của phần mềm, thao tác các quy trình nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ, cách thức khai phiếu và nhập dữ liệu về hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức vào hệ thống; tạo lập các tài khoản quản trị cho các đầu mối quản lý cán bộ, công chức, viên chức của huyện, góp phần giúp cho các đơn vị quản lý thông tin cán bộ đầy đủ, chính xác, quản lý nghiệp vụ đầy đủ, tránh được những sai sót, tiết kiệm được thời gian quản lý cán bộ, công chức, viên chức bằng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cải cách hành chính hiện nay./.

 

Xuân Điệp