Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Đảng bộ xã Hợp Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

     Trong 2 ngày 20 và 21/5, Đảng bộ xã Hợp Thành tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Duy Anh – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự đại hội. Về dự Đại hội còn có 151 Đại biểu đại diện cho 157 đảng viên trong Đảng bộ.

hop thanh.jpg

     Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Hợp Thành đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đồng thời huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đồng thuận, vượt mọi khó khăn, thách thức để đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành 11/14 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Thương mại dịch vụ có bước phát triển, thu hút nhiều doanh nghiệp đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, hiện có 151 hộ kinh doanh và 45 công ty hoạt động trên một số lĩnh vực như dịch vụ vận tải, sửa chữa ô tô, khách sạn, nhà nghỉ,…tạo công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn; Thu ngân sách trong nhiệm kỳ qua hàng năm đạt trên 140%. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Hợp Thành quan tâm, chú trọng thực hiện trên cả 03 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ từng bước đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Hàng năm, Đảng bộ có 100% Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có Chi bộ yếu kém; Đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

     Đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Hợp Thành đề ra định hướng cần thực hiện, đó là: Tập trung, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh phát triển các ngành nghề kinh tế trên cơ sở tận dụng và phát huy những tiềm năng, lợi thế của xã; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ mới. Phấn trong nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm trở lên; hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới; Phấn đấu hàng năm kết nạp được từ 6 đảng viên trở lên…

hop thanh1.jpg

     Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Hợp Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 

Xuân Điệp