Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách “ tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ

           Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách “ tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          Chiều 12/10 tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Đảng Ủy thị trấn Đồng Đăng phối hợp với Đảng Ủy Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã mời GS.TS Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực Việt Nam; nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh đến nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ cho hơn 400 cán bộ, chiến sỹ, dân quân và nhân dân tham gia.

 

    

                         (Đ/c Hà Xuân Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

                                                    tặng hoa Giáo sư Hoàng Chí Bảo)

       

        Tại Hội nghị, cán bộ, chiến sỹ, dân quân và nhân dân đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt một số nội dung cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp suốt đời hy sinh phấn đấu cho lý tưởng cộng sản, Trong đó “Nêu cao tinh thần trách nhiệm - Chống chủ nghĩa cá nhân - Nói đi đôi với làm”, “Cần - Kiệm - Liêm - Chính - Chí - Công - Vô - tư”, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và đức khiêm tốn hết mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thực hiện trong quá trình hoạt động cách mạng, những sinh hoạt trong cuộc sống đời thường và qua bản Di chúc Người để lại trước lúc đi xa. Bằng lối thuyết trình mạch lạc, có sức lôi cuốn đã gây xúc động mạnh cho các đại biểu tham dự. Buổi nói chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã mang đến cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân của hai Đảng Ủy một cái nhìn tổng quát, sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác - một con người với trí tuệ uyên bác và nhân cách cao cả, trọn đời vì nước, vì dân. Từ đó khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. Coi việc rèn luyện, tu dưỡng và học tập là nhu cầu “tự thân” để không ngừng nỗ lực, cố gắng vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

 

Xuân Điệp_ Đài Cao Lộc