Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

HĐND huyện Cao Lộc tổ chức kỳ họp thứ mười

Trong 02 ngày 18 và 19/7/2019, HĐND huyện Cao Lộc khóa XX nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ mười để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

IMG_7139.JPG

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế- xã hội huyện Cao Lộc tiếp tục phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp có bước tăng trưởng khá, tổng diện tích gieo trồng các loại cây đạt trên 4.200 ha, cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Sản xuất công nghiệp, các hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất kinh doanh phát triển ổn định. Gía trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 323 tỷ đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực trên địa bàn, huyện ưu tiên tập trung thực hiện tại các xã điểm, nhất là tập trung cho xã Tân Thành  phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 254 tỷ đồng, đạt trên 63% dự toán tỉnh giao, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản được quan tâm thực hiện, cơ sở hạ tầng tiếp tục được củng cố, diện mạo đô thị và nông thôn mới không ngừng được cải thiện. Văn hóa xã hội có bước chuyển biến tích cực, lĩnh vực giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên. Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số KHHGĐ, văn hóa- văn nghệ, thể dục thể thao, lao động việc làm, an sinh xã hội....được quan tâm, thực hiện có hiệu quả, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tạo điều kiện cho kinh tế- xã hội phát triển.

IMG_7163.JPG

            Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ mười HĐND huyện Cao Lộc đã thành công tốt đẹp. 08 Nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại kỳ họp lần này.

                                                                                            

                                                           Mai Trang- Xuân Điệp