Skip to main content

Lễ ra mắt cuốn lịch sử đảng bộ xã Bảo Lâm, giai đoạn 1930 -2015

     Ngày 19/5, Đảng bộ xã Bảo Lâm huyện Cao Lộc đã long trọng tổ chức lễ công bố và phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930-2015. Về dự buổi lễ có đ/c Phạm Quang Cường - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và lãnh đạo một số phòng ban ngành, các đ/c cách mạng lão thành, lãnh đạo xã qua các thời kỳ .

bao lam_1.jpg

bao lam1.jpg

     Sau nhiều tháng dày công nghiên cứu và biên soạn, cuốn lịch sử Đảng bộ xã Bảo Lâm đã chính thức được ra mặt bạn đọc. Việc hoàn thành cuốn lịch sử Đảng bộ xã Bảo Lâm là một sự kiện hết sức quan trọng và đáng tự hào của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã. Đây là cuốn tài liệu quý giá góp phần tích cực trong việc lưu giữ, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của quê hương đất nước. Cuốn lịch sử Đảng bộ xã Bảo Lâm giai đoạn 1930 -2015 gồm có 6 chương, trong đó Chương 1 Quá trình xây dựng và phát triển phong trào cách mạng của quần chúng dưới sựu lãnh đạo của Đảng, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945; Chương 2 Xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954; Chương 3 là Chi bộ Đảng xã Bảo Lâm lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội, tham gia khánh chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975); Chương 4: Chi bộ - Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ biên giới quốc gia( 1975-1985); Chương 5 Chi bộ Đảng xã  Bảo Lâm lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-1996): Chương 6: Chi bộ Đảng xã  Bảo Lâm lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh sự nghiệp CNH,HĐH (1996-2015)./.

     

 

Xuân Điệp