Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Mặt trận Tổ quốc huyện Cao Lộc thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019 vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lộc cùng các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

tang qua.JPG

khu dan cu_0.jpg

Trong 5 năm qua, thông qua các hoạt động thiết thực, MTTQ và các tổ chức thành viên trong huyện đã phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, tổ chức triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là chủ trì tổ chức thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Kết quả trong 5 năm qua, qua bình xét toàn huyện đã có trên 14.000 lượt được công nhận gia đình văn hóa, 134 lượt khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa; ngoài ra, phối hợp, tổ chức triển khai và hướng dẫn MTTQ cơ sở đăng ký thực hiện khu dân cư 3 không (không tệ nạn xã hội, không ô nhiễm môi trường, không lãng phí giảm hủ tục lạc hậu trong việc cưới việc tang); các mô hình khu dân cư an toàn giao thông, khu dân cư đảm bảo an ninh,… đã có 205/205 khối, thôn đã tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết; trong đó 100% khối, thôn tổ chức phần lễ, 80% khu dân cư tổ chức cả phần lễ, phần hội, thu hút 61.200 người tham dự; biểu dương khen thưởng 3.980 tập thể, cá nhân tiêu biểu với số tiền trên 661.000.000đ, tham dự ngày hội ở Khu dân cư có các đồng chí lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp dự biểu dương, động viên kịp thời các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; trong xây dựng nông thôn mới đã vận động nhân dân tự nguyện hiến gần 15.000 m2 đất để làm đường, công trình công cộng, huy động hơn 62.000 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, đã hỗ trợ được trên 5.600 tấn xi măng; nhân dân đóng góp trên 6 tỷ đồng. Qua đó, góp phần đưa 04 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

dan cu_0.jpg

ntm_0.JPG

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hằng năm, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong huyện đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền chủ trì tổ chức thực hiện Cuộc vận động " Ngày vì người nghèo", tháng cao điểm “Vì người nghèo” đạt kết quả tốt. Trong 5 năm, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động được gần 500 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ vận động được, cùng với nguồn kinh phí của tỉnh và nguồn vốn khác đã hỗ trợ xây dựng 47 nhà đại đoàn kết, góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn. Cùng với đó, trong 5 năm qua có 18.064 người nghèo, người có công…được hỗ trợ trong dịp tết nguyên đán, tổng trị giá trên 5 tỉ. Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên đứng ra ủy thác với ngân hàng hoặc từ các nguồn quỹ hội để cho hội viên vay vốn, vận động hội viên hỗ trợ hàng nghìn ngày công lao động, hỗ trợ cây con giống, đất sản xuất... giúp hội viên, đoàn viên nghèo phát triển sản xuất với số tiền hàng trăm triệu đồng, qua đó đã chia sẻ bớt khó khăn, giúp cho nhiều người nghèo, hội viên nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

tang q_0.JPG

ng ngheo_0.jpg

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được MTTQ các cấp và các đoàn thể nhân dân thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng nhằm nâng cao ý thức lựa chọn dùng hàng Việt, đồng thời tích cực phối hợp, tổ chức tốt các phiên chợ hàng Việt Nam về miền núi tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Qua đó, đã dần dần làm thay đổi về nhận thức người tiêu dùng theo xu hướng ưu tiên mua sắm hàng sản xuất trong nước. MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên tổ chức triển khai tốt phong trào " Đoàn kết sáng tạo" đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân và đã đạt kết quả như: Mô hình trồng cây ăn quả, mô hình VACR, trông rau an toàn, mô hình nuôi gà siêu trứng,... đã đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực, nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với đó, hưởng ứng các cuộc vận động do mặt trận phát động, các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến đông đảo đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân như các phong trào: " Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; " Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", " Cựu chiến binh gương mẫu",...Từ những kết quả trên cho thấy, việc mở rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhất là việc thực hiện phong trào " Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" được tiến hành đồng thời với cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, MTTQ trong công tác triển khai thực hiện lồng ghép các chương trình phối hợp Nghị quyết liên tịch, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phong - an ninh ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân.

Với những kết quả đạt được của MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Cao Lộc trong những năm qua có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng huyện Cao Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh ./.

 

Xuân Điệp