Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 17 October 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1607/UBND-LĐTBXHDT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
CV MTP theo QĐ 49 T10.2018.doc.signed.pdf 524.17 KB