Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Biên tập viên 2 on 25 April 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
684/UBND-TCKH
Ngày ban hành
Ngày ban hành