Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Biên tập viên 2 on 6 May 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
79/KH-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
T4. KH Tuan le Quoc gia PCTT 15-22.5.doc 161.5 KB