Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Biên tập viên 2 on 29 October 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2197/UBND-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
THONG DIEP CAO LOC.docx 22.94 KB