Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Biên tập viên 2 on 14 November 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
622 /UBND-TTDVNN
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm