Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Biên tập viên 2 on 31 January 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
20/KH-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
KH CCHC 2020.pdf 905.25 KB