Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Biên tập viên 2 on 7 February 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
159/UBND-QS
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
vv tổ chức giao nhận quân.pdf 730.78 KB