Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tổng kết 5 năm phong trào” Cựu chiến binh gưỡng mẫu”

Ngày 02/7/2019, Hội  CCB huyện Cao Lộc tổ chức tổng kết phong trào thi đua “ CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

5 năm qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, kế hoạch chỉ đạo của hội cấp trên, Hội CCB huyện Cao Lộc đã cụ thể hóa các nội dung hoạt động, tạo được kết quả khá toàn diện trong công tác xây dựng tổ chức hội và các phong trào thi đua. Hội đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, tham gia hòa giải các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn ở địa phương. Hiện hội đang quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn với số dư trên 19 tỷ đồng qua đó đã góp phần giúp gia đình hội viên phát triển sản xuất mang lại thu nhập ổn định, giảm tỷ lệ hộ nghèo của hội còn 9,7%. Song song với đó, hàng năm các cấp Hội CCB trong huyện luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tham gia phát triển các chương trình kinh tế, xã hội của địa phương. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên CCB trong toàn huyện đã đóng góp trên 10.000 ngày công, hiến trên 4.000 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, cứng hóa kênh mương và các công trình công cộng.

Nhân dịp này UBND huyện đã tặng giấy khen cho 04 tập thể, 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn  2014 – 2019./

 

Mai Trang

 Cao Lộc