Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

TỶ LỆ HỘ NGHÈO HUYỆN CAO LỘC GIẢM 3,53%

Trong năm 2018 vừa qua, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Cao Lộc giảm được 3,53%, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

IMG_6078.JPG

IMG_6214.JPG

Để đạt được kết quả trên, trong năm qua, huyện Cao Lộc đã thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo trên địa bàn. Ban Chỉ đạo chương trình giảm nghèo của huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương chú trọng gắn giảm nghèo với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thông qua triển khai thực hiện Chương trình 135, các chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ học phí, thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ cấp điện… đối với hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, các hộ dân sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn…Bên cạnh đó, huyện Cao Lộc chú trọng lồng ghép các chương trình, dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, trong năm 2018, Giải quyết việc làm thông qua vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm được 62 người, tự tạo việc làm từ học nghề là 378; Tổ chức được 17 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với gần 600 người tham gia, tạo việc làm mới cho trên 1.300 lao động,… Các chính sách giảm nghèo được triển khai trên địa bàn đã có tác động rất lớn phát triển kinh tế - xã hội của huyện; giúp cải thiện đời sống, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo./.

 

Xuân Điệp