Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Huyện Cao Lộc tiếp nhận trên 55 tấn gạo cứu đói của thủ tướng Chính phủ

Huyện Cao Lộc tiếp nhận trên 55 tấn gạo cứu đói

của thủ tướng Chính phủ

 

        Ngày 13/04, Phòng Lao động và Thương binh xã hội huyện Cao Lộc đã tiếp nhận trên 55 tấn gạo của Chính phủ cứu đói cho người nghèo trong thời gian giáp hạt đầu năm 2016 trên địa bàn huyện. Trong quá trình giao và nhận gạo, các bên đã tiến hành kiểm tra chất lượng và lấy mẫu lưu. Toàn bộ số lượng gạo giao đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng gạo dự trữ quốc gia, không bị mốc và ẩm ướt và được đóng bao theo đúng quy cách và quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận số gạo trên phòng Lao động và Thương binh xã hội huyện đã tiến hành bàn giao cho 23/23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Theo thống kê của huyện Cao Lộc có 896 hộ với 3.697 nhân khẩu được hỗ trợ gạo đợt này, mỗi khẩu được hỗ trợ 15kg.

       Việc cấp phát gạo cứu đói của Chính phủ cho nhân dân trên địa bàn huyện trong thời điểm này đã thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, kịp thời hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn để ổn định sản xuất, phát triển kinh tế gia đình./.

 

Xuân Điệp

Đài Cao Lộc