Skip to main content

Cao Lộc: Bế mạc huấn luyện cụm tự vệ số 1

Chiều ngày 9/8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cao Lộc đã tổ chức bế mạc đợt huấn luyện Tự vệ cụm số 1 năm 2019.

Trong thời gian 01 tuần, 85 chiến sỹ đã ham gia huấn luyện 2 nội dung là chính trị và quân sự, Về chính trị, các chiến sỹ tự vệ sẽ nghiên cứu những nội dung về quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Dân Quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương; Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương và cơ quan, tổ chức… Các nội dung huấn luyện về quân sự bao gồm  Huấn luyện điều lệ đội ngũ; Kỹ thuật sử dụng lựu đạn, các bài tập ném lựu đạn; Kỹ thuật sử dụng và băn súng AK. Kết thúc đợt huấn luyện, về nội dung chính trị có 34,17% chiến sỹ xếp loại giỏi, 27,84% xếp loại khá; về kiểm tra bắn đạn thật: có 12,24% chiến sỹ xếp loại giỏi, 46,9% xếp loại khá.

ve1.jpg

Thông qua lớp huấn luyện, các đồng chí tự vệ nắm được chức trách, nhiệm vụ và những kiến thức cơ bản về công tác quân sự, kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu Dân quân tự vệ, nâng cao sức khỏe, tinh thần yêu nước, rèn luyện tính kỷ luật để sẵn sàng đứng lên chiến đấu bảo vệ tổ quốc trong mọi hoàn cảnh, tình huống./.

 

Xuân Điệp