Skip to main content

Cao Lộc: Bồi dưỡng kiến thức tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019

Trong 2 ngày, 12 và 13/8, UBND huyện Cao Lộc phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019 cho gần 200 cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo của 07 xã trên địa bàn huyện.

Các đại biểu sẽ được truyền đạt các chuyên đề như Tôn giáo trong đời sống xã hội ở Việt Nam; Tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam; Quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018,…Thông qua lớp bồi dưỡng, các đại biểu sẽ được cung cấp nền tảng kiến thức về quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và hệ thống các văn bản pháp luật trong lĩnh vực này, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương.

Được biết, đợt bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019 sẽ chia làm 3 lớp cho hơn 600 cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo của 23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.

 

Xuân Điệp