Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cao Lộc: Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025

     Ngày 13/5, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc đã tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đ/c Phạm Quang Cường - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

     Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc đạt được những kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác. Đã có sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hiệu quả công việc ngày một nâng cao, nổi bật là: giữ vững đoàn kết nội bộ, kiện toàn tổ chức, quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đến nay 100% đảng viên có trình độ đại học, 25% đảng viên có trình độ cao cấp và 25% đảng viên có trình độ trung cấp. Chi bộ đã duy trì và nâng cao chất lượng chi bộ, tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy định, tăng số kỳ sinh hoạt chuyên đề, đảm bảo số kỳ sinh hoạt. Làm tốt công tác quản lý, giáo dục, phân công đảng viên và công tác phát triển đảng viên, trong nhiệm kỳ chi bộ đã kết nạp được 2 đảng viên mới. Việc thực hiện nghị quyết TW 4 khóa XII được chi bộ triển khai thực hiện nhiệm túc gắn với thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm 100% bản án, quyết định của Tòa án nhân dân các cấp đã có hiệu lực pháp luật được ra quyết định thi hành án chính xác, đầy đủ và được đưa ra tổ chức thi hành án kịp thời, đúng quy định. Kết quả thi hành án dân sự hành năm đã đạt và vượt chỉ tiêu được giao, trung bình đạt 98,6% về việc và 97,44% về tiền trong tổng số việc, số tiền có điều kiện thi hành án, giải quyết dứt điểm 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay khi phát sinh, công tác đầu tư tài sản, trang thiết bị tiếp tục được quan tâm, công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối phương pháp làm việc có nhiều chuyển biến tích cực,.. 

     Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã trực tiếp bầu chức danh Bí thư, phó Bí thư chi Chi bộ và bầu Ban chi ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025./. 

 

Xuân Điệp