Skip to main content

Cao Lộc phát triển được 14 Câu lạc bộ thanh niên

 Các hoạt động VHVN - TDTT được các cơ sở Đoàn tổ chức tốt, 23/23 cơ sở Đoàn xã, thị trấn tham gia tổ chức Ngày hội văn hoá thể thao tại địa phương với các hoạt động như múa sư tử, võ thuật, tổ chức giải thi đấu bóng đá, đẩy gậy, kéo co, nhảy bao... thu hút đông đảo Đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tham gia. Nhiều đơn vị duy trì tốt các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thể thao, văn nghệ, kỹ năng sống... góp phần khai thác các nguồn lực xã hội cho các hoạt động của thanh niên, tích cực tham gia ngăn ngừa các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới.

         Tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cần thiết trong cuộc sống cho thanh niên, nhất là những kiến thức kinh tế xã hội, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng sống tạo khả năng thích ứng và hội nhập cao cho thanh niên. Toàn huyện cứ 14 Câu Lạc bộ thanh niên với 399 thành viên;  có 8 đội múa sư tử  của thanh niên với 176 thành viên, 6 đội múa sư tử của thiếu nhi với 52 thành viên tại xã Hải Yến, Lộc Yên, Bảo Lâm./.

Xuân điệp_ Đài Cao Lộc