Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cao Lộc: Tổng kết thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng chính phú

 Ngày 28/6/2019, Ban chỉ đạo 24 huyện Cao Lộc đã tổ chức tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc, làm nhiệm vụ quốc tế trên địa bàn huyện.

qdd49.jpg

Sau gần 4 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến xã đã quán triệt sâu sắc chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, rộng khắp trên địa bàn huyện.Trong quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo 24 huyện Cao Lộc đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết kịp thời, chu đáo ngay từ cơ sở. Tính đến nay, toàn huyện đã tổ chức chi trả chế độ theo Quyết định 49 cho 1.682 đối tượng, với tổng số tiền chi trả trên 3 tỷ 300 triệu đồng. Quá trình xét duyệt, thẩm định, chi trả đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, không để xảy ra thiếu sót, tiêu cực qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

qd49.jpg

Nhân dịp này, UBND huyện Cao Lộc đã khen thưởng cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong công tác triển khai thực hiện chế độ chính sách theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

Thu Trang