Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025

     Ngày 19/5, Chi bộ Trung tâm PTQĐ huyện Cao Lộc đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đ/c Nguyễn Văn Đông, Ủy viên BTV huyện ủy- Phó CT HĐND huyện; đ/c Hà Văn Phúc, Ủy viên BTV huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

    Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ TT PTQĐ huyện Cao Lộc đã chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đầy đủ các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Vai trò lãnh đạo của chi bộ được củng cố, phát huy, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, sinh hoạt đảng. Trong 5 năm qua, Chi bộ đã kết nạp được 7 quần chúng ưu tú vào Đảng nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 11 đồng chí. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã ban hành 76 Nghị quyết, 28 kế hoạch, chương trình công tác, 12 quyết định, 106 báo cáo và nhiều văn bản khác để tổ chức thực hiện. Trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn, công tác GPMB trên địa bàn huyện Cao Lộc đã đạt được những kết quả quan trọng, nhất là đối với các dự án trọng điểm như: BVĐK tỉnh, Khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đường Hữu Nghị - Bảo Lâm…..nhân dân tin tưởng và đồng tình ủng hộ chủ trương thu hồi đất của nhà nước, phục vụ cho công tác QP- AN, các dự án phát triển KT – XH, góp phần vào sự phát triển chung của huyện trong những năm qua.

     Đại hội đã bầu ra Chi ủy chi bộ gồm 3 đồng chí, Bầu Bí thư, phó BT chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. 100% đảng viên trong Chi bộ đã thống nhất thông qua các Nghị quyết của Đại hội./

 

Mai Trang