Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Chi bộ văn phòng Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025

      Ngày 16/5, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Cao Lộc đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025.

     Chi bộ Văn phòng huyện ủy hiện có 14 đảng viên với 100% đảng viên chính thức. Nhiệm kỳ qua, chi bộ luôn nắm vững chương trình công tác trọng tâm của cấp ủy huyện để cụ thể hóa thành các chương trình công tác hàng tháng, hàng quý để hướng dẫn, đôn đốc cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, tham mưu và phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã tổ chức được 61 kỳ họp chi bộ, 15 kỳ sinh hoạt chuyên đề, ban hnahf 66 nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Kết nạp được 5 đảng viên mới, đạt 188% chỉ tiêu đề ra. Chi bộ đã lãnh đạo triển khai hoàn thành 100% các chỉ tiêu cơ bản về thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và đoàn thể chính trị theo chương trình công tác toàn kháo của chi bộ văn phòng huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, cụ thể có 3/8 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 5/8 chỉ tiêu đạt kế hoạch.

     Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu BCH chi bộ gồm 3 đồng chí, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Mai Trang