Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc, nhiệm kỳ 2020-2025

     Ngày 12/5, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

     Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ VKSND huyện Cao Lộc đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện đầy đủ các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Vai trò lãnh đạo của chi bộ được củng cố và phát huy, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt đảng. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên. Nhiều năm liền chi bộ được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã triển khai thực hiện tốt việc “ số hóa hồ sơ” vụ án và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa, bảo vệ thuyết phục quan điểm truy tố, nguyên tắc tranh tụng được đảm bảo theo tinh thần cải cách tư pháp. Trong 05 năm qua, đã kiểm sát 100% số vụ án và bị can, đảm bảo không để lọt tội phạm, góp phần thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

    Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chi ủy Chi bộ gồm 03 đồng chí và bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2025./

 

Mai Trang