Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lộc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 23 và 24-4, UBMTTQ Việt Nam huyện Cao Lộc đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đại biểu các Ban, ngành, đoàn thể trong huyện cùng với 157 đại biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân, tôn giáo, trí thức, cá nhân tiêu biểu của huyện.

IMG_4667.jpg

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện Cao Lộc cùng các tổ chức thành viên đã tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả thiết thực. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được triển khai đồng bộ với những sáng kiến, mô hình cụ thể. Qua đó thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, có gần 70% khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa, trên 80% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được gần 500 triệu đồng, từ nguồn quỹ vận động được, cùng với nguồn kinh phí của tỉnh và nguồn vốn khác đã hỗ trợ xây dựng 47 nhà đại đoàn kết, góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn. Trong xây dựng nông thôn mới đã vận động nhân dân tự nguyện hiến gần 15.000 m2 đất để làm đường, công trình công cộng, huy động hơn 62.000 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, đã hỗ trợ được trên 5.600 tấn xi măng; nhân dân đóng góp trên 6 tỷ đồng, qua đó, đã góp phần đưa 4 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong XD nông thôn mới. Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã được triển khai sâu rộng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội được tăng cường, góp phần từng bước phát huy dân chủ ở cơ sở. Công tác kiện toàn củng cố tổ chức được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Nội dung, phương thức hoạt động được từng bước đổi mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác mặt trận trong giai đoạn mới.Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ huyện Cao Lộc tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố, tập hợp và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, nhà nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, phát triển. Đại hội MTTQ huyện Cao Lộc đã hiệp thương cử 57 ông bà vào Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2019-2024; cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ tỉnh; thông qua Nghị quyết Đại hội và phát động phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội.

 

IMG_4684123.JPG

Nhân dịp này, 6 cá nhân đã vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” của UBTƯ MTTQ Việt Nam; Chủ tịch UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 26 tập thể, 15 cá nhân và 6 gia đình vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua.

123.jpg

 

IMG_4774qu.JPG

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, tập trung, dân chủ với trí tuệ cao, Đại hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã  thành công tốt đẹp./.

 

Xuân Điệp