Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hải Yến sau một năm được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

Cuối năm 2016, xã Hải Yến, huyện Cao Lộc đã vinh dự đón nhận quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sau gần một năm được công nhận xã đạt chuẩn, hiện nay diện mạo xã đã có những đổi thay tích cực. Nhận thức rõ việc đạt chuẩn NTM đã khó, việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó khăn hơn, chính quyền và nhân dân Hải Yến đã và đang không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững.

        Trở lại xã Hải Yến vào những ngày cuối năm 2017, chúng tôi nhận thấy bức tranh Nông thôn mới của xã ngày một khởi sắc hơn: Những thửa ruộng trĩu hạt đang đương vụ gặt; đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa sạch đẹp; nhân dân hăng hái lao động sản xuất phát triển kinh tế... Có thể thấy, sau gần 1 năm đạt chuẩn, Hải Yến không “ngủ yên” trong niềm vui cũ, mà đang tiếp tục tạo dựng nên những thành quả mới trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới. Bên cạnh việc từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn thì đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn xã cũng không ngừng được cải thiện và nâng cao. Với chủ trương phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, xã Hải Yến đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa những giống cây, con có năng suất cao vào sản xuất; mở các lớp dạy nghề, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho nhân dân; đồng thời, triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả cao như: Mô hình chăn nuôi dê, nuôi gà sinh học, khai thác nhựa thông, trồng cây hồng không hạt Bảo Lâm...Nhờ đó, thu nhập của người dân Hải Yến năm 2017 ước đạt trên 24 triệu đồng/người (tăng 0,5 triệu đồng so với năm 2016), tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 9/406 hộ, chiếm 2,22%.

         Bên cạnh sự phát triển về kinh tế, công tác xây dựng cơ bản cũng đã được cấp ủy chính quyền xã quan tâm đầu tư. Hiện nay, tổng số 17,2km được trục xã đã được bê tông hóa đạt 100%; trục thôn được bê tông 2,25km đạt 99,6%, đường ngõ xóm bê tông được hơn 16km đạt 84%, 100% đường làng ngõ xóm không còn lầy lội khi vào mùa mưa. Xây dựng cơ bản các công trình của nhân dân tiếp tục tăng làm cho bộ mặt nông thôn mới nơi đây có nhiều đổi mới. Hiện nay, toàn xã có 97,5% hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn của bộ xây dựng trong đó có 45 nhà được kiên cố hóa bê tông cốt thép 2 tầng và 287 nhà được xây cấp 4.

         Xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước các cấp nhằm từng bước hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn, thay đổi đời sống người nông dân theo hướng phát triển hơn. Chủ trương này thực sự đã được phát huy hiệu quả ở xã Hải Yến và từng ngày khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực. Tin tưởng với sự đoàn kết, đồng thuận của Đảng bộ, nhân dân địa phương, Hải Yến sẽ giữ vững, phát huy và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới./.

Xuân Điệp

Đài Cao Lộc