Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Huyện Cao Lộc on 19 January 2018

Thông tin liên hệ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Cao Lộc

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN

HUYỆN CAO LỘC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI (025)

ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

I

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1

Hà Xuân Quang

Chủ tịch HĐND

 3.861.493

 

2

Hoàng Vi Giang

Phó Chủ tịch HĐND

 3.861.471

 

3

Hoàng Văn Thắng

Ủy viên TTHĐND

 3.860.090

 

II

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1

Triệu Văn Quân

Chủ tịch UBND

 3.861.462

 

2

Đoàn Hữu Khôi

Phó Chủ tịch UBND

 3.861.232

 

3

Nguyễn Văn Đông

Phó Chủ tịch UBND

 3.861.472

 

 

Hoàng Quy

Phó chủ tịch UBND

 3.860.206

 

III

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1

Đàm Vân Hải

Chánh Văn phòng

 3.861.306

 

2

 

Phó Chánh Văn phòng

 3.860.475

 

3

Trần Quốc Chính

Phó Chánh Văn phòng

3.862.928

 

4

Lê Thị Tân

 

Văn thư

 

 3.861.470

 

5

Từ Kiều Linh

FAX (3861 240)

 

IV

PHÒNG TƯ PHÁP

 

Âu Văn Ấn

Trưởng phòng

3.862.298

 

 

Lương Văn Sắc

Phó trưởng phòng

3.861.252

 

 

Cơ quan

 

 

V

PHÒNG NỘI VỤ

 

Đào Thị Thanh Mai

Trưởng phòng

3.862.939

 

 

Ngô Thị Vân Thúy

Phó Trưởng phòng

3.861.387

 

 

Lăng Văn Chí

Phó Trưởng phòng

3862.233

 

 

Cơ quan

 

3.862.029

 

VI

PHÒNG LAO ĐỒNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Lăng Đức Thịnh

Trưởng phòng

6.278.887

 

2

Đặng Thị Lan

Phó Trưởng phòng

3.862.110

 

3

Hoàng Văn Cương

Phó Trưởng phòng

3.861.475

 

4

Cơ quan

 

3.861.457

 

VII

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1

Nguyễn Thị Hồng Thu

Trưởng phòng

3.861.540

 

2

Đinh Thị Vừng

Phó Trưởng phòng

3.861.298

 

3

Triệu Tiến Trường

Phó Trưởng phòng

3.860.975

 

 

Cơ quan

Tài chính, Ngân sách

3.861.477

 

4

Cơ quan

Kế hoạch - Đầu tư

3.861.395

 

VIII

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Trưởng phòng

3.861.350

 

2

Nguyễn Thị Minh

Phó Trưởng phòng

3.861.932

 

3

Nguyễn Thị Loan

Phó Trưởng phòng

3.860.859

 

4

Cơ quan

CT CĐ ngành GD

3.860.006

 

5

Cơ quan

 

3.861.480

 

IX

PHÒNG DÂN TỘC

1

Hoàng Văn Lương

Trưởng phòng

3860360

 

2

Hoàng Thị Chất

Phó Trưởng phòng

3.862.586

 

3

Hoàng Thị Đẩy

Phó Trưởng phòng

 

4

Cơ quan

Cơ quan

3.862.112

 

X

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

1

Trưởng phòng

Nguyễn Đức Tuấn

2.212.978

 

2

Phó Trưởng phòng

Vũ Hải Quân

3.861.309

 

3

Phó Trưởng phòng

Hoàng Văn Sỹ

 

 

4

Cơ quan

 

3.861.359

 

XI

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Bế Thanh Hòa

Trưởng phòng

3.860.983

 

2

Lành Thị Minh Huyền

Phó Trưởng phòng

3.861.325

 

3

Lương Hoàng Dương

Phó Trưởng phòng

 

 

4

Cơ quan

 

3.861.235

 

XII

PHÒNG Y TẾ

1

Phạm Đức Cơ

Trưởng phòng

 

 

2

Hoàng Văn Dũng

Phó Trưởng phòng

 

 

3

Cơ quan

 

3.860.346

 

XIII

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

1

Hoàng Mai Dung

Trưởng phòng

 

 

2

Phạm Văn Hòa

Phó Trưởng phòng

 

 

3

Cơ quan

 

3.861.343

 

XIV

THANH TRA

1

Vi Quốc Tuấn

Chánh thanh tra

 

 

2

Trần Quốc Chính

Phó Chánh thanh tra

 

 

3

Cơ quan

 

3.861.308

 

XV

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH

1

Bùi Thế Hảo

Trưởng đài

3.861.716

 

2

Dương Văn Chinh

Phó Trưởng đài

3.861.273

 

XVI

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Triệu Quốc Tra

Phó Trưởng phòng

3.862.327

 

2

Nguyễn Thế Tập

Phó Trưởng phòng

3.862.035

 

3

Cơ quan

 

3.861.327

 

XVII

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1

Hoàng Thị Huê

Giám đốc

3.862.031

 

2

Nguyễn Hữu Trung

Phó Giám đốc

3.862.282

 

3

Nguyễn Thu Hương

Phó Giám đốc

3.860.637

 

4

Cơ quan

 

3.862.138

 

XVIII

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

1

Nguyễn Thanh Nguyên

Giám đốc

3.862.022

 

2

Phạm Văn Dung

Phó Giám đốc

 

 

3

Hoàng Hải Yến

Phó Giám đốc

3.862.023

 

4

Lộc Văn Quảng

Phó Giám đốc

 

 

5

Cơ quan

 

3.862.021

 

XIX

TRUNG TÂM VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

1

Tăng Tiến Bình

Giám đốc

3.862.368

 

2

Hoàng Tự Xê

Phó Giám đốc

3.862.159

 

3

Cơ Quan

 

3.862.577

 

XX

CHI CỤC THUẾ

1

Nguyễn Đình Quang

Chi cục trưởng

 

 

2

Nguyễn Thị Lan

Phó Chi cục trưởng

 

 

3

Nguyễn Tiến Đạt

Phó Chi cục trưởng

 

 

4

Nông Thế Dương

Phó Chi cục trưởng

 

 

5

Cơ quan

 

3.861.476

 

XXI

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

1

Triệu Viết Hùng

Giám đốc

 

 

2

Hoàng Kim Long

Phó Giám đốc

 

 

3

Cơ quan

 

3.861.484

 

XXI

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Đinh Thị Lạng

Giám đốc

 

 

2

Hoàng Anh Tuấn

Phó Giám đốc

 

 

3

Cơ quan

 

3.860.200

 

XXII

NGÂN HÀNH CHÍNH SÁCH

1

Đinh Thị Lạng

Giám đốc

 

 

2

Hoàng Anh Tuấn

Phó Giám đốc

 

 

3

Cơ quan

 

3.860.200

 

XXIV

BẢO HIỂM XÃ HỘI

1

Giám đốc

Nguyễn Hồng Thịnh

3.860.686

 

2

Phó Giám đốc

Lao Thị Đâu

3.860.470

 

3   

Cơ quan

 

3.861.302

 

XXV

VIỆN KIỂM SÁT

1

Nông Trí Kiên

Viện trưởng

 

 

2

Nguyễn Phúc Bình

Phó Viện trưởng

 

 

3

Nguyễn Thanh Huyền

Phó Viện Trưởng

 

 

4

Cơ quan

 

3.861.486

 

XXVI

TÒA ÁN NHÂN DÂN

1

Phạm Văn Tuệ

Chánh án

 

 

2

Lộc Sơn Thái

Phó Chánh án

 

 

3

Cơ quan

 

3.861.478

 

XXVII

CHI CỤC THI HÀNH ÁN

1

Hoàng Văn Thọ

Chi cục trưởng

 

 

2

Nguyễn Hữu Tài

Phó Chi cục trưởng

 

 

3

Cơ quan

 

3.861.457

 

XXVIII

HỘI ĐÔNG Y

 

Cơ quan

 

3.861.350

 

XXIV

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

 

Cơ quan

 

3.861.386

 

XXV

XÍ NGHIỆP THỦY NÔNG

 

Cơ quan

 

3.861.192

 

XXVI

TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Cơ quan

 

3.861.340

 

XXVII

TRẠM KHUYẾN NÔNG

 

Cơ quan

 

3.861.385

 

XXVIII

TRẠM THÚ Y

 

Cơ quan

 

3.861.310

 

XXIX

CHI CỤC THỐNG KÊ

 

Cơ quan

 

3.861.416

 

XXX

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

 

Cơ quan

 

862 519

 

             

(danh sách tiếp tục được cập nhập, bổ sung)