Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW

        Ngày 11/5, Huyện ủy Cao Lộc đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

       Sau 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Cao Lộc đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Việc thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng đã và đang đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc tổ chức học tập chuyên đề hàng năm được triển khai có hiệu quả tích cực. Hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng được các cấp ủy chú trọng, đi vào thực chất hơn. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy đảng luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, lựa chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động, thiết thực, đạt hiệu quả cao. Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác với nhiều mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

         Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc đã tặng giấy khen cho 18 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh.

 

Mai Trang

Cao Lộc