Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Alt text
Thông báo chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại tố cáo

Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án thành lập các Ủy ban lưu vực sông

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, ông Tạ Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, thực hiện quy định của Luật Tài nguyên nước về tổ chức lưu vực sông và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban lưu vực sông, Bộ TN&MT đã xây dựng Đề án thành lập Ủy ban lưu vực sông, đồng thời kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông để đảm bảo sự đồng bộ và phù hợp trong thực hiện các nhiệm vụ của Bộ trên các lưu vực sông. 

Subscribe to Thông báo chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại tố cáo