Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cao Lộc tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học năm học 2015 - 2016

Cao Lộc tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học

năm học 2015 - 2016

          Trong 2 ngày 6 và 7/4, phòng GD&ĐT huyện Cao Lộc đã tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học năm học 2015 - 2016. Tham gia hội thi có 41 thí sinh đến từ 24 trường có cấp tiểu học trên địa bàn huyện.

 

        Mỗi thí sinh tham dự hội thi sẽ trải qua 4 phần thi: Thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm; Thi hiểu biết về chủ đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp và các văn bản chỉ đạo của ngành liên quan đến cấp tiểu học; Thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp; Thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm. Qua hội thi, nhằm tạo điều kiện cho các giáo viên chủ nhiệm có cơ hội được học tập, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp, nâng cao vai trò, năng lực và sức sáng tạo của mỗi giáo viên chủ nhiệm. Đồng thời, đây còn là dịp để ngành giáo dục huyện Cao Lộc ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của mỗi giáo viên chủ nhiệm cấp tiểu học trên địa bàn, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

        Kết thúc hội thi, BTC đã trao giấy khen cho 26 thí sinh đạt giải, trong đó 22 thí sinh xếp loại giỏi và 4 thí sinh đạt loại giỏi xuất sắc./.

 

PHƯƠNG THÚY

Đài Cao Lộc