Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Bắc thăm và làm việc Tại xã Bảo Lâm và huyện Cao Lộc

         Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Bắc thăm và làm việc Tại xã Bảo Lâm và huyện Cao Lộc

          Ngày 04/04, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Bắc do Đ/c Nguyễn Cảnh Việt – Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc làm trưởng đoàn đã tới thăm, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, quốc phòng - an ninh, dân tộc tôn giáo quý I/2016 và công tác chuẩn bị bầu cử của xã Bảo Lâm và huyện Cao Lộc.

           Tại hội nghị, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã được nghe tóm tắt về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội Quý I/2016 và công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 của xã Bảo Lâm và huyện Cao Lộc. Trong quý 1/2016, UBND xã Bảo Lâm đã vận động, tuyên truyền bà con nhân dân trên địa bàn tích cực ra quân đầu xuân, tiến hành làm đất, trồng  được 35ha ngô và gieo mạ đạt 100% kế hoạc, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, các hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Công tác quốc phòng – an ninh được giữ vững. Về công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Xã Bảo Lâm đã thành lập các tổ phụ trách công tác bầu cử theo quy định và xây dựng các văn bản theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của ủy ban bầu cử huyện Cao Lộc... Về công tác chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 của huyện Cao Lộc. Đến thời điểm này, huyện đã ban hành Quyết định thành lập 8 ban bầu cử đại biểu HĐND huyện tại 8 đơn vị bầu cử. UBND các xã, thị trấn trong huyện đã thành lập 122 ban bầu cử tại 122 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn. Đến nay, 23/23 Uỷ ban bầu cử các xã, thị trấn đã ban hành quyết định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn.

          Phát biểu kết luận buổi làm việc với xã Bảo Lâm và huyện Cao Lộc. Đ/c Nguyễn Cảnh Việt – Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích đã đạt được của xã Bảo Lâm và huyện Cao Lộc. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, xã Bảo Lâm cần tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với Đồn biên phòng Bảo Lâm để quản lý cửa khẩu Pò Nhùng, tạo công ăn việc làm cho nhân dân trên địa bàn. Đối với công tác bầu cử thì xã cần tiếp tục thực hiện tốt hiệp thương lần 3, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động để nhân dân thấy rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong việc tham gia bầu cử, đảm bảo 100% cử tri đến bầu cử. Cũng trong công tác bầu cử Đồng chí cũng đề nghị huyện Cao Lộc cần bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh từ đó tổ chức chỉ đạo các phòng ban, các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo đúng quy định, quy trình./.

 

                                    

Hoàng Thêm

Đài Cao Lộc