Nhảy đến nội dung
Kinh tế - chính trị

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUÂN SỰ HUYỆN CAO LỘC 70 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU, CHIẾN THẮNG VÀ PHÁT TRIỂN

 Từ khi có Đảng lãnh đạo, lịch sử hào hùng của nhân dân các dân tộc Cao Lộc lại được tiếp nối  với những chiến công trong các cuộc kháng chiến thần thánh bảo vệ Tổ quốc. Trong khí thế sôi sục của cả nước những năm đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Ngay sau khi Tỉnh đội bộ dân quân được thành lập ngày 7-3-1947. Chỉ sau 13 ngày,  Huyện đội bộ dân quân vũ trang Cao Lộc chính thức được thành lập ngày 20-3-1947 tại Tẩu Lìn xã Xuất Lễ,  các Đội tự vệ vũ trang truyên truyền, đội du kích, vệ quốc đoàn ra đời năm 1945 được thống nhất, củng cố, tổ chức thành một đại đội tập trung dưới sự chỉ huy trực tiếp của Huyện đội. Với nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân, xây dựng lực lượng, phát triển chiến tranh du kích ngay trong vùng địch tạm chiếm.
Kinh tế - chính trị

Công bố Quyết định Phó Chánh văn phòng Huyện ủy

          Ngày 26/7, tại xã Phú Xá Huyện ủy Cao Lộc đã công bố quyết định Phó Chánh Văn phòng uỷ. Dự có đồng chí Phạm Quang Cường - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Cao Lộc; Đồng chí Liễu Văn Chiến - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; Bà Nghiêm Thị Bạch Tuyết Trưởng phòng Nội vụ huyện và tập thể lãnh đạo, công chức xã Phú Xá.

Subscribe to Kinh tế - chính trị