Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2079/UBND-VP 29-07-2021 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (Chỉ thị 15-CT/TTg+)
2040/UBND-VP 23-07-2021 V/v thống kê, đăng ký danh sách tiêm vắc xin phòng COVID-19 huyện Cao Lộc
2034/UBND-VP 23-07-2021 V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19
2022/UBND-VP 22-07-2021 V/v phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu
1997/UBND-VP 21-07-2021 V/v tăng cường phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư
2003/UBND-VHTT 21-07-2021 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án xây dựng tuyến phố đi bộ thị trấn Đồng Đăng
2000/UBND-TNMT 21-07-2021 V/v góp ý Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025)
1987/UBND-ĐQLTTĐT 21-07-2021 V/v đôn đốc tổng hợp số liệu xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, hành lang an toàn giao thông, tài nguyên nước, môi trường và khoáng sản
1992/UBND-VP 21-07-2021 V/v tập trung ngăn chặn, xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam
181/GM-HĐBT,HT&TĐC 21-07-2021 GM Họp thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một số công trình, dự án trên địa bàn huyện
1979/UBND-NHCSXH 20-07-2021 V/v triển khai thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh
1978/UBND-VP 20-07-2021 V/v tăng cường kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để dịch Covid-19 bùng phát trong cộng đồng trên địa bàn huyện
1976/UBND-VP 20-07-2021 V/v triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021
1975/UBND-VP 20-07-2021 V/v điều chỉnh thời gian cách ly từ 21 ngày xuống 14 ngày tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện
1971/UBND-VP 19-07-2021 V/v tăng cường các biện pháp kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn huyện để phòng, chống dịch COVID-19
1968/UBND-KT&HT 19-07-2021 V/v thực hiện các giải pháp cấp bách đảm bảo sử dụng điện an toàn trong nhân dân
224/GM-HĐND 19-07-2021 GM tham dự kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
19-07-2021 V/v lập danh sách các đối tượng tiêm văcxin phòng, chống Covid-19 năm 2021
1969/UBND-KT&HT 19-07-2021 V/v tăng cường thực hiện sử dụng điện tiết kiệm trong các đợt nắng nóng cao điểm năm 2021
1950/UBND-VP 19-07-2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định thực hiện Đề án Cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030
1927/UBND-LĐTBXHDT 16-07-2021 V/v Phối hợp triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
1926/UBND-VP 16-07-2021 V/v tham mưu giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm 2021 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
1933/UBND-NV 16-07-2021 V/v Triển khai các Thông tư của Bộ Nội vụ về ngạch công chức chuyên ngành hành chính, ngạch công chức chuyên ngành văn thư; chế độ nâng bậc lương đối với CBCCVC
1930/UBND-BHXH 16-07-2021 V/v tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN
1937/UBND-VHTT 16-07-2021 V/v phối hợp tạo điều kiện thực hiện quay phim ca nhạc“VỀ LẠNG SƠN”
1931/UBND-VP 16-07-2021 V/v tham mưu giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các Hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với cử tri
1934/UBND-VHTT 16-07-2021 V/v đề nghị báo cáo kết quả phối hợp thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, truyền hình số vệ tinh theo Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn
1936/UBND-TNMT 16-07-2021 V/v đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 18/4/2021 về đăng ký đất đai lần đầu
1932/UBND-TCKH 16-07-2021 V/v bổ sung số liệu vào Danh mục Dự án trên địa bàn huyện Cao Lộc tích hợp Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1935/UBND-NV 16-07-2021 V/v chuẩn bị nộp lưu Tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh