Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2260/UBND-TCKH 16-09-2020 V/v chi trả các đối tượng tham gia phòng, chống dịch covid - 19
2263/UBND-VHTT 16-09-2020 V/v đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
2261/UBND-TCKH 16-09-2020 V/v thực hiện quản lý, sử dụng nguồn tài chính đối với đơn vị SNCL trên địa bàn huyện
2257/UBND-VP 15-09-2020 V/v chuẩn bị tham gia các hoạt động tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam
2234/UBND-VP 14-09-2020 V/v kiểm tra việc hiệu quả sau khi được bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Cao Lộc
2224/UBND-VP 11-09-2020 V/v thực hiện kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học bảo đảm an toàn cho học sinh
2153/UBND-VHTT 04-09-2020 V/v tiếp tục tăng cường triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone
2150/UBND- NN 04-09-2020 V/v chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
2141/UBND-NN 03-09-2020 V/v chủ động phòng, trừ dịch hại cây Gừng
2137/UBND-TCKH 03-09-2020 V/v đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 24/8/2020 về Phối hợp tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2132/UBND-TCKH 01-09-2020 V/v khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác THTK, CLP năm 2020
2101/UBND-VP 28-08-2020 V/v thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý III/2020
2104/UBND-TNMT 28-08-2020 V/v tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn
2092/UBND-TCKH 27-08-2020 V/v không trình bổ sung các nội dung chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách
2091/UBND-VP 27-08-2020 V/v tổ chức thu nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất
2097/UBND-KT&HT 27-08-2020 Vv tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tổng rà soát phương tiện vận tải và xe máy chuyên dùng trên địa bàn tỉnh huyện Cao Lộc
2081/UBND-VP 27-08-2020 V/v đồng ý cải tạo nhà văn hóa thôn Tân Cương xã Xuất Lễ
2078/UBND-TCKH 26-08-2020 V/v Bổ sung số liệu Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ANQP 9 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 (lần 2)
2080/UBND-TCKH 26-08-2020 V/v sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị không còn nhu cầu sử dụng
2073/UBND-NV 26-08-2020 V/v Rà soát, đề xuất phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã
2079/UBND-NV 26-08-2020 V/v đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng do Thanh tra tỉnh tổ chức
2072/UBND-TCKH 26-08-2020 V/v đôn đốc thực hiện báo cáo theo Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND và Thông báo số 183/TB-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn
2067/UBND-VHTT 25-08-2020 V/v đầu tư đài truyền thanh xã ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông
2063/UBND-NN 24-08-2020 V/v vệ sinh nguồn nước tại các thôn, xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2020
2044/UBND-VP 24-08-2020 V/v thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế và mai táng phí đối với Cựu chiến binh
2052/UBND-KTHT 24-08-2020 V/v bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu để ứng phó với dịch Covid-19
2054/UBND-VP 24-08-2020 V/v đề nghị xây dựng quy trình nội bộ và tổ chức thực hiện TTHC theo thời hạn giải quyết đã được cắt giảm
2066/UBND-LĐTBXHDT 24-08-2020 V/v tổ chức hội nghị tuyên truyền PBGDPL cho đồng bào DTTS và miền núi năm 2020
2050/UBND-TNMT 24-08-2020 V/v lập hồ sơ giao đất, thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất công
2053/UBND-GDĐT 24-08-2020 V/v kiểm tra công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học 2020-2021
2039/UBND-VHTT 21-08-2020 V/v tiếp tục tăng cường triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone
2032/UBND-TP 21-08-2020 V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL
2019/UBND-NV 20-08-2020 V/v Chuyển ngạch, xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã
2031/UBND-KT&HT 20-08-2020 V/v lấy ý kiến Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu vực trung tâm thị trấn Đồng Đăng tỷ lệ 1/500, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
2025/UBND-NN 20-08-2020 V/v phòng, trừ dịch hại cây Hồng không hạt Bảo Lâm
2000/UBND-GDĐT 18-08-2020 V/v Hoãn Hội nghị Tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, triển khai Kết luận số 49-KL/TW của Ban
1997/UBND-NV 18-08-2020 V/v Triển khai chiêu sinh học bổng lưu học sinh tham gia đào tạo tại Học viện Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc
2002/UBND-NV 18-08-2020 V/v đăng ký bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ngoài kế hoạch năm 2020
1997/UBND-NV 18-08-2020 V/v Triển khai chiêu sinh học bổng lưu học sinh tham gia đào tạo tại Học viện Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc
1988/UBND-TCKH 17-08-2020 V/v báo cáo kinh phí, nguồn đảm bảo thực hiện chính sách hỗ trợ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và kinh phí phòng, chống đại dịch COVID-19
1994/UBND-TP 17-08-2020 V/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
1989/UBND-VP 17-08-2020 V/v chấn chỉnh công tác giải quyết hồ sơ thanh toán tại Kho bạc nhà nước huyện Cao Lộc
1963/UBND-NV 14-08-2020 V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
1974/UBND-NV 14-08-2020 V/v Triển khai đăng ký học viên tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2020
1976/UBND-TCKH 14-08-2020 V/v thực hiện lập dự toán, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí và thu hồi kinh phí đối với đối tượng vi phạm theo Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ
1966/UBND-NV 14-08-2020 V/v Đôn đốc tổng hợp thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh
1975/UBND-VP 14-08-2020 V/v áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
1946/UBND-LĐTBXHDT 13-08-2020 V/v tăng cường các biện phá phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em
1942/UBND-VP 12-08-2020 V/v sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng để tổ chức họp trực tuyến từ cấp huyện đến xã
229/KH-UBND 08-07-2020 KH Thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2020 - 2021 trên địa bàn huyện Cao Lộc
227/KH-UBND 07-07-2020 KH Điều động giáo viên, nhân viên các trường học thuộc UBND huyện Cao Lộc năm 2020
/VBHD 16-06-2020 Tiêu chí Phát triển sản xuất và Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025
837/UBND-VHTT 20-04-2020 CV về việc tổng hợp danh sách trang mạng xã hội (fanpage) dự kiến tạo lập và đang hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Cao Lộc
110/TB-UBND 17-04-2020 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2020
826/UBND-VHTT 17-04-2020 Công văn về việc Trung Quốc tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm phòng, chống dịch Covid-19 và khai thác cuốn “Sổ tay tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19”
813/UBND-TP 16-04-2020 Công văn hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
811/UBND-VHTT 15-04-2020 Công văn về việc cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
796/UBND-VHTT 14-04-2020 Công văn về việc tạm hoãn tổ chức các giải thi đấu thể thao trong tháng 4, tháng 5 năm 2020
792/UBND-VHTT 14-04-2020 CV về việc tuyên truyền không thu tiền cài âm thông báo phòng, chống dịch Covid-19của các nhà mạng viễn thông
777/UBND-VHTT 13-04-2020 Công văn về việc kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020); chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 -5/2020; sử dụng tài liệu tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19
251/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo về việc cung cấp thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật
778/UBND-VHTT 13-04-2020 Công văn về việc triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoại tại Việt Nam
779/UBND-VHTT 13-04-2020 V/v tuyên truyền công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý TN và bảo vệ MT; thực hiện Bộ chỉ số DDCI năm 2020; triển khai Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
758/UBND-VHTT 10-04-2020 CV về việc tuyên truyền thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và kết quả tháng Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
726/UBND-VHTT 08-04-2020 Công văn về việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
135/KH-UBND 08-04-2020 Kế hoạch triển khai tuyên truyền phòng, chống ma tuý, phòng, chống mua bán người năm 2020
730/UBND-VHTT 08-04-2020 Công văn về việc thực hiện Công điện số 01/CĐ-BKHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
725/UBND-VHTT 08-04-2020 CV về việc tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến lợi dụng dịch bệnh Covid-19
727/UBND-VHTT 08-04-2020 Công văn về việc tuyên truyền hạn chế tụ tập đông người nhân Tiết Thanh minh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; Cuộc điều tra Doanh nghiệp năm 2020
728/UBND-VHTT 08-04-2020 CV về việc tuyên truyền triển khai Cuộc thi ảnh “Phụ nữ Xứ Lạng - Duyên dáng Áo dài” năm 2020
700/UBND-TP 06-04-2020 Công văn về việc đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật
672/UBND-VHTT 03-04-2020 Công văn tuyên truyền tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020; triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 12, năm 2020
651/UBND-VHTT 01-04-2020 Công văn về việc cung cấp cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (lần 5)
85/TB-UBND 25-03-2020 Thông báo người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc
542/UBND-VHTT 20-03-2020 Công văn về việc cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19
80/TB-UBND 20-03-2020 Thông báo thay đổi địa điểm thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện và Bảo hiểm xã hội huyện Cao Lộc
422/UBND-TP 06-03-2020 Công văn về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
342/UBND-VHTT 28-02-2020 Công văn về việc thông báo danh mục chất cấm của Tổ chức phòng chống Doping thế giới năm 2020
299/UBND-VHTT 24-02-2020 Công văn về việc cung cấp file âm thanh hướng dẫn cách ly y tế tại hộ gia đình phòng, chống bệnh Covid-19 (nCoV)
47/KH-UBND 13-02-2020 Kế hoạch truyền thông đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra
201/UBND-KTHT 12-02-2020 Công văn về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh và đảm bảo tình hình thị trường, giá cả hàng hóa trước tình hình dịch cúm Corona
33/TB-UBND 12-02-2020 TB về việc tạm dừng tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, Hợp tác xã, nhà đầu tư xuân Canh Tý 2020 trên địa bàn huyện Cao Lộc
Số:34/TB-UBND 12-02-2020 Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cao Lộc
185/UBND-VHTT 11-02-2020 CÔNG VĂN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO CHỦNG VI RÚT CORONA MỚI (nCoV) GÂY RA
182/UBND-VHTT 11-02-2020 CV VỀ VIỆC CUNG CẤP NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VIRUS CORONA GÂY RA
183/UBND-VHTT 11-02-2020 CÔNG VĂN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA (nCoV)
179/UBND-NV 10-02-2020 CÔNG VĂN VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG TẠI THỜI ĐIỂM DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA
163/UBND-NN 07-02-2020 CÔNG VĂN VỀ VIỆC CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VỤ XUÂN NĂM 2020
171/UBND-NN 07-02-2020 CÔNG VĂN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM
41/KH-UBND 07-02-2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP NĂM 2020
161/UBND-NN 07-02-2020 CÔNG VĂN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NGUY HIỂM TRÊN ĐỘNG VẬT
178/BCĐ-CQTT 07-02-2020 CÔNG VĂN CỦA BAN CHỈ ĐẠO 389 HUYỆN VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ; PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA
40/KH-UBND 07-02-2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2020-2021" NĂM 2020
152/UBND-VHTT 06-02-2020 CÔNG VĂN VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO NHIỄM VI RÚT CORONA MỚI (nCoV)
159/UBND-QS 06-02-2020 CÔNG VĂN VỀ VIỆC TỔ CHỨC GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2020 KHI ĐANG CÓ DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA
153/UBND-VP 06-02-2020 CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐẢM BẢO DỊCH VỤ Y TẾ TƯ NHÂN TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA
24/KH-UBND 03-02-2020 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HUYỆN CAO LỘC NĂM 2020
25/TB-BCĐ 03-02-2020 THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUT CORONA
23/KH-UBND 31-01-2020 KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH HUYỆN CAO LỘC NĂM 2020
22/TB-UBND 31-01-2020 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG TỔ CHỨC CÁC LỄ HỘI, CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUT CORONA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAO LỘC