Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1236/UBND-TCKH 25-05-2023 V/v tham mưu rà soát điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025
1237/TCT 25-05-2023 V/v đôn đốc thu nhận, đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử
1249/UBND-LĐTBXHDT 25-05-2023 V/v đề nghị cung cấp số liệu xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh, huyện về đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023
/TKG 25-05-2023 Tham gia ủng hộ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2023
1247/UBND-VHTT 25-05-2023 V/v triển khai tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)
1252/UBND-TNMT 25-05-2023 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023
1241/UBND-VHTT 25-05-2023 V/v tăng cường, phối hợp thực hiện trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí
1235/UBND-VHTT 24-05-2023 V/v đôn đốc đẩy mạnh phát triển kinh tế số trên địa bàn huyện
1228/BCĐ 24-05-2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình 6 tháng đầu năm, phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
1223/UBND-TP 24-05-2023 V/v xây dựng báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2023
1227/UBND-VP 24-05-2023 V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện
1234/UBND-NN 24-05-2023 V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
1232/UBND-VHTT 24-05-2023 V/v tuyên truyền công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
1218/UBND-TCKH 23-05-2023 Về việc hướng dẫn chủ thể thực hiện đấu thầu đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các CTMTQG
1217/UBND-KTHT 23-05-2023 V/v thực hiện lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng địa bàn xã trên huyện Cao Lộc, giai đoạn 2021 - 2030, tỷ lệ 1/10.000 (06 xã)
1205/UBND-KT&HT 23-05-2023 V/v báo cáo tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2023
1208/UBND-VP 23-05-2023 V/v chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
1191/BCĐ 22-05-2023 V/v tăng cường ngăn chặn tình trạng xuất nhập lậu hàng hoá, thực phẩm qua biên giới
1202/UBND-TCKH 22-05-2023 V/v yêu cầu rà soát sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết
1190/UBND-TCKH 22-05-2023 V/v thực hiện Thông báo Kết luận giao ban của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 08/5/2023)
1203/UBND-NN 22-05-2023 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các CT MTQG năm 2023
1170/UBND-VHTT 19-05-2023 V/v tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Truyền hình Việt Nam”
1179/UBND-VP 19-05-2023 V/v tăng cường bảo vệ BMNN, đảm bảo ANTT tại các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn huyện
1187/UBND-KTHT 19-05-2023 V/v thẩm định tại thực địa các hồ sơ đề nghị hỗ trợ phát triển thương hiệu (khoản 1, 2, điều 9, Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND)
1167/UBND-VHTT 19-05-2023 V/v đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 17/9/2022 của UBND huyện
1178/UBND-VHTT 19-05-2023 V/v triển khai Kế hoạch tuyên truyền và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác Tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2023 - 2024
1159/UBND-VHTT 18-05-2023 V/v tăng cường truyền thông, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha
1153/UBND-LĐTBXH-DT 18-05-2023 V/v phối hợp cung cấp số liệu xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND huyện về công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
1163/UBND-NV 18-05-2023 V/v Đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2023
1145/UBND-VP 17-05-2023 V/v đẩy mạnh nhân rộng, thực hiện mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC và điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn huyện