Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
481/QĐ-BQLDA 15-05-2023 Thông báo mời thầu IB2300092724
474/BQLDA 12-05-2023 Thông báo mời thầu IB2300092931
449/QĐ-BQLDA 04-05-2023 Thông báo mời thầu IB2300085146
418/QĐ-BQLDA 21-04-2023 Thông báo mời thầu IB2300077064
1154/QĐ-UBND 12-04-2023 Phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình: Đường Chục Pình - Khau Khe, xã Bình Trung năm 2023
367/QĐ-BQLDA 04-04-2023 Thông báo mời thầu IB2300059548
366/QĐ-BQLDA 04-04-2023 Thông báo mời thầu IB2300090025
314/QĐ-BQLDA 20-03-2023 Thông báo mời thầu IB2300044431
297/QĐ-BQLDA 13-03-2023 Thông báo mời thầu IB2300037743
274/QĐ-BQLDA 08-03-2023 Thông báo mời thầu IB2300035535
246/QĐ-BQLDA 02-03-2023 Thông báo mời thầu IB2300031300
246/QĐ-BQLDA 02-03-2023 Thông báo mời thầu IB2300031240
526/QĐ-UBND 27-02-2023 Phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Công trình: Đường Bản Cưởm - Bản Roọc, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc
454/QĐ-UBND 23-02-2023 Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình San ủi mặt bằng trường mầm non xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc thuộc dự án (Mở rộng trường Mầm non xã Cao Lâu (trường chính) tại thôn Bản Đon
453/QĐ-UBND 23-02-2023 Phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Công trình: Trạm biến áp điện thôn Hợp Tân, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc
369/QĐ-UBND 16-02-2023 Phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình Bổ sung một số hạng mục trường THCS thị trấn Đồng Đăng
170/QĐ-BQLDA 15-02-2023 Thông báo mời thầu IB2300019713
137/QĐ-BQLDA 09-02-2023 Thông báo mời thầu IB2300047109
123/BQLDA 06-02-2023 Thông báo mời thầu IB2300014757
115/QĐ-BQLDA 03-02-2023 Thông báo mời thầu IB2300015019
105/QĐ-BQLDA 02-02-2023 Thông báo mời thầu IB2300012956
96/QĐ-BQLDA 01-02-2023 Thông báo mời thầu IB2300012935
175/QĐ-UBND 18-01-2023 Phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn xây dựng công trình: Nâng cấp mặt đường vào Huyện ủy huyện Cao Lộc
52/QĐ-UBND 12-01-2023 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu hành chính - đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc
51/QĐ-UBND 12-01-2023 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Bến xe ô tô hàng hóa xuất nhập khẩu
44/QĐ-BQLDA 09-01-2023 Thông báo mời thầu IB2300004000
23/QĐ-UBND 06-01-2023 Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình Xây dựng Nhà văn hóa xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc
03/QĐ-UBND 03-01-2023 Về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí Xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
1498/QĐ-BQLDA 29-12-2022 Thông báo mời thầu IB2200105013
3803/QĐ-UBND 23-12-2022 Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn xây dựng công trình Xây dựng trụ sở làm việc UBND thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc