Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
902/UBND-TNMT 20-04-2023 V/v hướng dẫn khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát, đá, sỏi, đất) phục vụ các công trình giao thông nông thôn
813/UBND-TNMT 13-04-2023 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ - Cloned
33/KH-UBND 31-01-2022 KH Tổ chức công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 2) - Cloned
155/UBND-TNMT 17-01-2022 V/v xem xét, cập nhật bổ sung công trình vào Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lạng Sơn - Cloned
3372/UBND-TNMT 29-11-2021 V/v đôn đốc thực hiện quản lý, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn huyện - Cloned
3330/UBND-TNMT 25-11-2021 V/v tăng cường triển khai công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn - Cloned
181/TB-UBND 31-05-2021 Về khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện Cao Lộc - Cloned
126/UBND-KT&HT 18-01-2021 V/v lấy ý kiến Quy hoạch chi tiết Trạm dừng nghỉ Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 - Cloned - Cloned
279/KH-UBND 14-09-2020 Thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cao Lộc - Cloned
261/KH-UBND 25-08-2020 Thực hiện Phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình bàn giao về địa phương quản lý tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc - Cloned
258/KH-UBND 24-08-2020 KH Phối hợp tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Cloned
249/KH-UBND 29-07-2020 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thửa đất công và xử lý các khu đất trống không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, bị lấn chiếm trên địa bàn huyện Cao Lộc - Cloned