Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
33/KH-UBND 31-01-2022 KH Tổ chức công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 2)
16/TB-UBND 14-01-2022 Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - Cloned - Cloned
2863/UBND-VP 06-10-2021 V/v cung cấp thông tin, số liệu lập điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Khu KTQP Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn/QK1 đến năm 2025 - Cloned
2860/UBND-TNMT 06-10-2021 V/v đôn đốc người sử dụng đất nộp lại Giấy chứng nhận phục vụ chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, xây dựng, cập nhập cơ sở dữ liệu đất đai - Cloned
260/TB-UBND 16-09-2021 Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - Cloned
2185/UBND-TCKH 06-08-2021 V/v xin ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo tích hợp Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Huyện Cao Lộc - Cloned
2003/UBND-VHTT 21-07-2021 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án xây dựng tuyến phố đi bộ thị trấn Đồng Đăng - Cloned
1911/UBND-KT&HT 14-07-2021 V/v tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu đô thị, dịch vụ, thể dục thể thao Mai Pha - Tân Liên - Gia Cát, tỷ lệ 1/2.000 - Cloned
1346/QĐ-UBND 07-07-2021 Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
1346/QĐ-UBND 07-07-2021 Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - Cloned
1782/UBND-KT&HT 02-07-2021 V/v tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án sắp xếp đơn vị hành chính thuộc thành phố Lạng Sơn sau khi điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố - Cloned
2128/QĐ-UBND 28-06-2021 Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cảng Cạn Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
1683/UBND-KT&HT 23-06-2021 V/v Công bố điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng mốc 1140 xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - Cloned
215/KH-UBND 01-06-2021 Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thu hồi đất để GPMB công trình Trường Mầm non xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - Cloned
114/NQ-HĐND 21-05-2021 Thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - Cloned
77/TB-UBND 12-04-2021 TB Lấy ý kiến đóng góp về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cao Lộc - Cloned
126/UBND-KT&HT 18-01-2021 V/v lấy ý kiến Quy hoạch chi tiết Trạm dừng nghỉ Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 - Cloned
2853/QĐ-UBND 31-12-2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - Cloned
279/KH-UBND 14-09-2020 Thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cao Lộc
261/KH-UBND 25-08-2020 Thực hiện Phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình bàn giao về địa phương quản lý tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc
258/KH-UBND 24-08-2020 KH Phối hợp tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
249/KH-UBND 29-07-2020 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thửa đất công và xử lý các khu đất trống không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, bị lấn chiếm trên địa bàn huyện Cao Lộc
07/TB-UBND 20-01-2015 Thông báo Công bố công khai Kế hoạch Sử dụng đất năm 2015 huyện Cao Lộc (Số:07/TB-UBND, ngày 20/01/2015)
244 /TB-UBND 23-12-2013 Công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011- 2015 của huyện Cao Lộc
QĐ-UBND Đăng tải “Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (VILG) - Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số