Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
194/QĐ-UBND 11-07-2023 Về việc phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ dự án Khu dân cư N20 thị trấn Cao Lộc (giai đoạn IV, đợt 2) đã được phê duyệt tại Quyết định số 4272/QĐ-UBND ngày 15/12/2015
260/QĐ-UBND 22-06-2023 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn (địa phận thôn Liên Hoà, xã Gia Cát - đợt 1)
256/QĐ-UBND 13-05-2023 V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ công trình Hoàn thiện xuất tuyến 35kV Đồng Đăng - Hồng Phong - Khánh Khê lộ 373E13.6 Đồng Đăng - Cloned
1044/UBND-TNMT 09-05-2023 V/v chấp hành pháp luật trong việc cấp Giấy CN.QSD đất trên địa bàn huyện và lưu trữ hồ sơ cấp Giấy CN.QSD đất - Cloned
878/UBND-NN 18-04-2023 V/v phối hợp trong công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 - Cloned
468/QĐ-UBND 23-03-2023 Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - Cloned
209/BC-UBND 16-03-2023 Kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của huyện Cao Lộc - Cloned
04/CT-UBND 04-03-2023 Về đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện Cao Lộc - Cloned
45/NQ-HĐND 22-02-2023 Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - Cloned
296/UBND-VP 17-02-2023 V/v rà soát diện tích đất trồng lúa, đất rừng bị ảnh hưởng bởi dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn - Cloned - Cloned
305/QĐ-UBND 31-12-2022 Phê duyệt phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông Bản Ngõa - Xả Thướn - Bản Lầy - Pắc Lệ, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc (bổ sung do sạt lở) - Cloned
293/QĐ-UBND 23-12-2022 Phê duyệt phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường lên khu du lịch Mẫu Sơn (đoạn km6-Km12), giai đoạn 2, huyện Lộc Bình - Cloned
430/NQ-HĐND 20-12-2022 Thông qua Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - Cloned
267/QĐ-UBND 05-12-2022 Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông Bản Ngõa - Xả Thướn - Bản Lầy - Pắc Lệ, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc (hạng mục di chuyển đường dây 35KV, 0.4KV) - Cloned
251/QĐ-UBND 22-11-2022 Về việc điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt tại Quyết định số 4197/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND huyện Cao Lộc
356/TB-UBND 22-11-2022 Công bố công khai Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
251/QĐ-UBND 22-11-2022 Về việc điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt tại Quyết định số 4197/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND huyện Cao Lộc - Cloned
235/QĐ-UBND 10-11-2022 Phê duyệt phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (đợt 3) - Cloned
235/QĐ-UBND 10-11-2022 Phê duyệt phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (đợt 3)
224/QĐ-UBND 01-11-2022 Phê duyệt phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Xây dựng Khuôn viên khu ao thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc - Cloned
224/QĐ-UBND 01-11-2022 Phê duyệt phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Xây dựng Khuôn viên khu ao thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc
3048/QĐ-UBND 06-10-2022 Phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
300/TB-UBND 20-09-2022 Về việc lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc - Cloned - Cloned - Cloned
208/QĐ-UBND 15-09-2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Xây dựng Khu dân cư N20 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc đã được phê duyệt tại Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 - Cloned
208/QĐ-UBND 15-09-2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Xây dựng Khu dân cư N20 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc đã được phê duyệt tại Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 07/02/2022
209/QĐ-UBND 15-09-2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Xây dựng Khu dân cư N20 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc đã được phê duyệt tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 - Cloned
209/QĐ-UBND 15-09-2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Xây dựng Khu dân cư N20 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc đã được phê duyệt tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 29/9/2011
2232/QĐ-UBND 20-07-2022 Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2022) của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Cao Lộc
194/QĐ-UBND 11-07-2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ dự án Khu dân cư N20 thị trấn Cao Lộc (giai đoạn IV, đợt 2) đã được phê duyệt tại Quyết định số 4272/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 - Cloned
140/QĐ-UBND 24-04-2022 Về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ tiểu dự án Đường dây và TBA 110kV Bình Gia (địa phận xã Bình Trung, đợt 2) - Cloned