Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
77/TB-UBND 12-04-2021 TB Lấy ý kiến đóng góp về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cao Lộc - Cloned
126/UBND-KT&HT 18-01-2021 V/v lấy ý kiến Quy hoạch chi tiết Trạm dừng nghỉ Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 - Cloned
279/KH-UBND 14-09-2020 Thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cao Lộc
261/KH-UBND 25-08-2020 Thực hiện Phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình bàn giao về địa phương quản lý tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc
258/KH-UBND 24-08-2020 KH Phối hợp tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
249/KH-UBND 29-07-2020 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thửa đất công và xử lý các khu đất trống không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, bị lấn chiếm trên địa bàn huyện Cao Lộc
07/TB-UBND 20-01-2015 Thông báo Công bố công khai Kế hoạch Sử dụng đất năm 2015 huyện Cao Lộc (Số:07/TB-UBND, ngày 20/01/2015)
244 /TB-UBND 23-12-2013 Công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011- 2015 của huyện Cao Lộc
QĐ-UBND Đăng tải “Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (VILG) - Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số