Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
190/TB-UBND 28-06-2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 6/2022
158/TB-HĐND 28-06-2022 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 7 năm 2022
219-TB/HU 17-06-2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 của Bí thư Huyện ủy
169/TB-UBND 14-06-2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 6/2022 của Chủ tịch UBND huyện
123/TB-HĐND 30-05-2022 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 6/2022
135/TB-UBND 25-05-2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 5/2022 của Chủ tịch UBND huyện
121/TB-UBND 13-05-2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 5/2022 của Chủ tịch UBND huyện
108/TB-UBND 29-04-2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 4/2022 của Chủ tịch UBND huyện
93/TB-UBND 15-04-2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 4/2022của Chủ tịch UBND huyện
78/TB-UBND 29-03-2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 3/2022 của Chủ tịch UBND huyện
72/TB-HĐND 25-03-2022 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 4/2022
58/TB-UBND 11-03-2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 3/2022
46/TB-UBND 24-02-2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 02/2022 của Chủ tịch UBND huyện
45/TB-HĐND 23-02-2022 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 3/2022
36/TB-UBND 14-02-2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 02/2022 của Chủ tịch UBND huyện
29/TB-UBND 31-01-2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 01/2022 của Chủ tịch UBND huyện
15/TB-HĐND 20-01-2022 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 01/2022 (Lần 2)
10/TB-UBND 12-01-2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầutháng 01/2022 của Chủ tịch UBND huyện
02/TB-HĐND 06-01-2022 Kết quả tiếp công dân tháng 01/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
445/TB-HĐND 30-12-2021 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 01/2022
375/TB-UBND 27-12-2021 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 12/2021
364/TB-UBND 14-12-2021 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 12/2021
347/TB-UBND 29-11-2021 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 11/2021
325/TB-UBND 12-11-2021 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 11/2021
307/TB-UBND 28-10-2021 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầutháng 10/2021
292/TB-UBND 14-10-2021 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầutháng 10/2021
270/TB-UBND 25-09-2021 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 9/2021
255/TB-UBND 14-09-2021 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 9/2021
280/TB-HĐND 27-08-2021 Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tháng 9/2021
212/TB-UBND 13-08-2021 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 8/2021 của Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc