Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
270/TB-UBND 25-09-2021 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 9/2021
170/TB-UBND 16-07-2021 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 7/2021
158/TB-UBND 28-06-2021 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 6/2021
139/TB-UBND 11-06-2021 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 6/2021
140/TB-UBND 11-06-2021 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 6/2021
114/TB-UBND 26-05-2021 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 5/2021
97/TB-UBND 29-04-2021 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 4/2021
84/TB-UBND 16-04-2021 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầutháng 4/2021
62/TB-UBND 26-03-2021 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 3/2021
54/TB-UBND 16-03-2021 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 3/2021
27/TB-UBND 28-01-2021 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 01/2021
19/TB-UBND 18-01-2021 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 01/2021
362/TB-UBND 15-12-2020 TB Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 12/2020
351/TB-UBND 26-11-2020 TB Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 11/2020
338/TB-UBND 13-11-2020 TB Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 11/2020
324/TB-UBND 28-10-2020 TB Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 10/2020
287/TB-UBND 29-09-2020 TB Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 9/2020
265/TB-UBND 14-09-2020 TB Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 9/2020
246/TB-UBND 27-08-2020 TB Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 8/2020
230/TB-UBND 13-08-2020 TB Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 8/2020
190/TB-UBND 24-07-2020 TB Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 7/2020
180/TB-UBND 13-07-2020 TB Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 7/2020
163/TB-UBND 20-06-2020 TB Kết tiếp công dân quả định kỳ cuối tháng 6/2020
155/TB-UBND 16-06-2020 TB Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 6/2020
135/TB-UBND 14-05-2020 TB Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 5/2020
125/TB-UBND 29-04-2020 TB Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 4/2020
88/TB-UBND 26-03-2020 TB Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 3/2020
50/TB-UBND 20-02-2020 TB Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 02/2020
40/TB-UBND 14-02-2020 TB Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 02/2020
08/TB-UBND 15-01-2020 TB Kết tiếp công dân quả định kỳ cuối tháng 01/2020