Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
367/TB-HĐND 03-10-2023 Kết quả tiếp công dân tháng 10/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
355/TB-HĐND 27-09-2023 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 10 năm 2023
251/TB-UBND 27-09-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 9/2023 của Chủ tịch UBND huyện
320/TB-HĐND 29-08-2023 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 9 năm 2023
227/TB-UBND 25-08-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 8/2023 của Chủ tịch UBND huyện
216/TB-UBND 17-08-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 8/2023 của Chủ tịch UBND huyện
287a/TB-HĐND 02-08-2023 Kết quả tiếp công dân tháng 8/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
195/TB-UBND 28-07-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 7/2023 của Chủ tịch UBND huyện
176/TB-UBND 13-07-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 7/2023 của Chủ tịch UBND huyện
224/TB-HĐND 04-07-2023 Kết quả tiếp công dân tháng 7/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
211/TB-HĐND 30-06-2023 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 7 năm 2023
153/TB-UBND 28-06-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 6/2023 của Chủ tịch UBND huyện
139/TB-UBND 16-06-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 6/2023 của Chủ tịch UBND huyện
164/TB-HĐND 29-05-2023 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 6 năm 2023
117/TB-UBND 26-05-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 5/2023 của Chủ tịch UBND huyện
102/TB-UBND 15-05-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầutháng 5/2023 của Chủ tịch UBND huyện
90/TB-UBND 04-05-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 4/2023 của Chủ tịch UBND huyện
377-TB/VPHU 21-04-2023 kết quả tiếp công dân kỳ tháng 4/2023 của Bí thư Huyện ủy
70/TB-UBND 14-04-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 4/2023 của Chủ tịch UBND huyện
108/TB-HĐND 07-04-2023 Kết quả tiếp công dân tháng 4/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
61/TB-UBND 28-03-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 3/2023 của Chủ tịch UBND huyện
95/TB-HĐND 28-03-2023 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 4 năm 2023
49/TB-UBND 16-03-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 3/2023 của Chủ tịch UBND huyện
70/TB-HĐND 06-03-2023 Kết quả tiếp công dân tháng 3/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
59/TB-HĐND 28-02-2023 Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tháng 3 năm 2023
42/TB-UBND 27-02-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 02/2023 của Chủ tịch UBND huyện
32/TB-UBND 14-02-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 02/2023 của Chủ tịch UBND huyện
25/TB-HĐND 02-02-2023 Kết quả tiếp công dân tháng 02/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
25/TB-HĐND 02-02-2023 Kết quả tiếp công dân tháng 02/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
19/TB-UBND 31-01-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 01/2023 của Chủ tịch UBND huyện