Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2665/UBND-KT&HT 06-10-2023 Vv góp ý đối với dự thảo thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2672/UBND-TCKH 06-10-2023 V/v tham gia ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)
2669/UBND-TCKH 06-10-2023 V/v tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011 của liên Bộ Tài chính,Bộ Khoa học và Công nghệ
2659/UBND-VHTT 05-10-2023 V/v góp ý đối với Dự thảo quy chế phối hợp trong quản lý khách du lịch tham quan, lưu trú tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Dự thảo nội dung bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch
2652/UBND-NN 05-10-2023 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 84-CTr/TU ngày 09/5/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân
2660/UBND-VHTT 05-10-2023 V/v tham gia ý kiến đối với Phương án biểu trưng (logo) Công viên địa chất Lạng Sơn (logo mới) phục vụ hoàn thiện Hồ sơ trình UNESSCO
2663/UBND-KT&HT 05-10-2023 V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt thôn Khuổi Phiêng, xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc
2645/UBND-GDĐT 04-10-2023 V/v góp ý về dự thảo Kế hoạch củng cố và phát triển các trường PTDTNT giai đoạn 2023 - 2030
2642/UBND-TNMT 04-10-2023 V/v góp ý kiến dự thảo Đề cương, dự toán kinh phí dự án xây dựng hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2632/UBND-NN 04-10-2023 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực rừng và đất lâm nghiệp
2637/UBND-KT&HT 04-10-2023 V/v tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành
2638/UBND-NV 04-10-2023 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
2631/UBND-NN 04-10-2023 V/v góp ý dự thảo Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng chống thiên tai đến năm 2030
2630/UBND-NN 04-10-2023 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số thông tư về lâm nghiệp
2628/UBND-VP 03-10-2023 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ
2627/UBND-VP 03-10-2023 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch phát động phong trào “Toàn dân tham gia, phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về TTATGT”
2609/UBND-TNMT 02-10-2023 V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề cương, dự toán kinh phí dự án xây dựng hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2617/UBND-GDĐT 02-10-2023 V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai cung cấp sữa thực hiện “Chương trình Sức khoẻ học đường” cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2025 - 2026
2607/UBND-KTHT 02-10-2023 V/v tham gia góp ý dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lạng Sơn giai giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2045
2589/UBND-LĐTBXHDT 29-09-2023 V/v góp ý đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
2605/UBND-VP 29-09-2023 V/v góp ý dự thảo báo cáo kết quả giám sát tình hình, kết quả thực hiện các chính sách, pháp luật về công tác đảm bảo ATTP trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2587/UBND-NN 29-09-2023 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định, quy trình bảo trì công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
2594/UBND-VHTT 29-09-2023 V/v tham gia ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch xúc tiến du lịch năm 2023 và Kế hoạch xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2024
2590/UBND-LĐTBXHDT 29-09-2023 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
2619/UBND-NN 03-09-2023 V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai Khung Kế hoạch hành động thích ứng với quy định không gây mất rừng EU
2584/UBND-TP 29-08-2023 V/v góp ý dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng quy định nội dung chi và mức chi kinh phí NSNN đảm bảo cho công tác PBGDPL; chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2046/UBND-KTHT 06-08-2023 V/v góp ý dự thảo các Thông tư của Bộ Xây dựng
2050/UBND-KT&HT 06-08-2023 V/v tham gia góp ý thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu dân cư khối III, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
2041/UBND-TCKH 05-08-2023 V/v tham gia ý kiến phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trên địa bàn tỉnh
2031/UBND-TP 04-08-2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2023” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn