Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
991/UBND-NV 29-04-2022 V/v tham gia ý kiến Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)
994/UBND-TNMT 29-04-2022 V/v góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi)
982/UBND-TP 28-04-2022 Về việc góp ý dự thảo Đề án, Quyết định phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
783/UBND-VHTT 07-04-2022 V/v góp ý vào dự thảo Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
663/UBND-VHTT 25-03-2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022
664/UBND-KT&HT 25-03-2022 V/v góp ý danh mục các dự án Công bố công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện các dự án đầu tư
657/UBND-BHXH 24-03-2022 V/v góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh năm 2022
656/UBND-LĐTBXHDT 24-03-2022 V/v góp ý dự thảo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
175/UBND-VHTT 19-01-2022 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính
188/UBND-LĐTBXHDT 19-01-2022 V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 - 2030 và năm 2022
172/UBND-GDĐT 18-01-2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
08/UBND-KT&HT 04-01-2022 V/v tham gia góp ý thẩm định Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
11/UBND-KT&HT 04-01-2022 V/v tham gia ý kiến thẩm định đề xuất điều chỉnh dự án Bến xe, trạm trung chuyển hành khách, hàng hóa; điểm tập kết kiểm tra hàng hóa XNK tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
3446/UBND-TP 03-12-2021 Góp ý quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã
3371/UBND-KT&HT 29-11-2021 V/v góp ý dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
3361/UBND-GDĐT 29-11-2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch KĐCLGD và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2022
3362 /UBND-GDĐT 29-11-2021 V/v tham gia ý kiến các dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính
3358/UBND-KTHT 28-11-2021 Tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3359/UBND-VP 28-11-2021 V/v góp ý dự thảo Phương án giao nhận hàng hóa theo các tình huống dịch bệnh phát sinh khác nhau tại các cửa khẩu để đảm bảo hoạt động thông quan hàng hóa (lần 2)
3356/UBND-TCKH 28-11-2021 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Lạng Sơn
3347/UBND-VHTT 26-11-2021 V/v góp ý dự thảo công văn phản hồi Báo Giao thông điện tử
3341/UBND-VP 25-11-2021 V/v góp ý dự thảo Báo cáo của Bộ quốc phòng về tổng kết Nghị định số 112/2015/NĐ-CP của Chính phỉ về Quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, giai đoạn 2015 - 2021
3344/UBND-LĐTBXHDT 25-11-2021 V/v Góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành LĐTB&XH quản lý
3332/UBND-KT&HT 25-11-2021 V/v góp ý dự thảo xây dựng định mức mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3312/UBND-NV 23-11-2021 V/v góp ý dự thảo dự thảo Tờ trình, dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
3302/UBND-LĐTBXHDT 23-11-2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
3210/UBND-NN 12-11-2021 V/v góp ý Quy trình vận hành hồ chứa nước Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
3197/UBND-KTHT 11-11-2021 V/v góp ý thẩm định nội dung Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỷ lệ 1/2000
2939/UBND-VP 15-10-2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý KKTCK, KCN, CK giữa Ban Quản lý và các sở, ngành, UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn
2923/UBND-KTHT 14-10-2021 V/v góp ý dự thảo phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050