Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
16/CTr-UBND 02-11-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 11 năm 2020
15/CTr-UBND 01-10-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 10 năm 2020
14/CTr-UBND 28-08-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 9 năm 2020
13/CTr-UBND 31-07-2020 Chương trình Tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính huyện Cao Lộc giai đoạn 2011 - 2020
12/CTr-UBND 30-07-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 8 năm 2020
11/CTr-BCĐ 11-07-2020 Chương trình Công tác của Ban chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
10/CTr-UBND 02-07-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 7 năm 2020
09/CTr-UBND 19-05-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 6 năm 2020
08/CTr-UBND 29-04-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 5 năm 2020
07/CTr-UBND 31-03-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 4 năm 2020
05/CTr-UBND 02-03-2020 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 3 năm 2020
04/CTr-BCĐ 28-02-2020 Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020
03/CTr-BĐD 13-02-2020 chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cao Lộc năm 2020
02/CTr-UBND 05-02-2020 chương trình công tác của UBND huyện tháng 02 năm 2020
01/CTr-UBND 02-01-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 01 năm 2020
21/CTr-UBND 27-12-2019 Chương trình Làm việc của Ủy ban nhân dân huyện năm 2020
16 /CTr-UBND 01-06-2017 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 6 năm 2017 (Số: 16 /CTr-UBND, ngày 01/6/2017)
09 /CTr-UBND 03-05-2017 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 4 năm 2017(Số: 09 /CTr-UBND, ngày 03/4/2017)
12 /CTr-UBND 28-04-2017 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 5 năm 2017 (Số: 12 /CTr-UBND, ngày 28/4/2017)
04 /CTr-UBND 01-03-2017 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 3 năm 2017(Số: 04 /CTr-UBND, ngày 01/3/2017)
03 /CTr-UBND 03-02-2017 Chương trình công tác tháng 02 năm 2017 của UBND huyện (Số: 03 /CTr-UBND, ngày 03/2/2017)
01 /CTr-UBND 03-01-2017 Chương trình công tác tháng 01 của UBND huyện năm 2017 (Số: 01 /CTr-UBND, ngày 03/1/2017)
18 /CTr-UBND 02-12-2016 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 12 năm 2016 (Số: 18 /CTr-UBND, ngày 02/12/2016)
17 /CTr-UBND 01-11-2016 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 11 năm 2016 ( Số: 17 /CTr-UBND, ngày 01/11/2016)
16 /CTr-UBND 03-10-2016 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 10 năm 2016 (Số: 16 /CTr-UBND, ngày 03/10/2016)
15 /CTr-UBND 07-09-2016 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 9 năm 2016 (Số: 15 /CTr-UBND, ngày 07/9/2016)
14 /CTr-UBND 01-08-2016 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 8 năm 2016 (Số: 14 /CTr-UBND, ngày 01/8/2016)
12/CTr-UBND 04-07-2016 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 7 năm 2016 (Số:12/CTr-UBND, ngày 04/7/2016)
11 /CTr-UBND 01-06-2016 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 6 năm 2016 ( Số: 11 /CTr-UBND, ngày 01/6/2016)
10 /CTr-UBND 04-05-2016 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 5 năm 2016 (Số: 10 /CTr-UBND, ngày 04/5/2016)