Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
10/CTr-UBND 01-07-2021 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 7 năm 2021
09/CTr-BCĐ 04-06-2021 Chương trình Công tác của Ban chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
08/CTr-UBND 29-05-2021 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 6 năm 2021
07/CTr-UBND 30-04-2021 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 5 năm 2021
06/CTr-UBND 31-03-2021 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 4 năm 2021
05/CTr-UBND 18-03-2021 Chương trình Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021
04/CTr-UBND 01-03-2021 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 3 năm 2021
02/CTr-BCĐ 04-02-2021 Chương trình Công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021
01/CTr-UBND 31-01-2021 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 2 năm 2021
19/CTr-UBND 29-12-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 1 năm 2021
18/CTr-UBND 28-12-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện năm 2021
17/CTr-UBND 26-11-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 12 năm 2020
16/CTr-UBND 02-11-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 11 năm 2020
15/CTr-UBND 01-10-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 10 năm 2020
14/CTr-UBND 28-08-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 9 năm 2020
13/CTr-UBND 31-07-2020 Chương trình Tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính huyện Cao Lộc giai đoạn 2011 - 2020
12/CTr-UBND 30-07-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 8 năm 2020
11/CTr-BCĐ 11-07-2020 Chương trình Công tác của Ban chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
10/CTr-UBND 02-07-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 7 năm 2020
09/CTr-UBND 19-05-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 6 năm 2020
08/CTr-UBND 29-04-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 5 năm 2020
07/CTr-UBND 31-03-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 4 năm 2020
05/CTr-UBND 02-03-2020 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 3 năm 2020
04/CTr-BCĐ 28-02-2020 Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020
03/CTr-BĐD 13-02-2020 chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cao Lộc năm 2020
02/CTr-UBND 05-02-2020 chương trình công tác của UBND huyện tháng 02 năm 2020
01/CTr-UBND 02-01-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 01 năm 2020
21/CTr-UBND 27-12-2019 Chương trình Làm việc của Ủy ban nhân dân huyện năm 2020
16 /CTr-UBND 01-06-2017 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 6 năm 2017 (Số: 16 /CTr-UBND, ngày 01/6/2017)
09 /CTr-UBND 03-05-2017 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 4 năm 2017(Số: 09 /CTr-UBND, ngày 03/4/2017)