Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
14/CTr-UBND 28-08-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 9 năm 2020
13/CTr-UBND 31-07-2020 Chương trình Tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính huyện Cao Lộc giai đoạn 2011 - 2020
12/CTr-UBND 30-07-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 8 năm 2020
11/CTr-BCĐ 11-07-2020 Chương trình Công tác của Ban chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
10/CTr-UBND 02-07-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 7 năm 2020
09/CTr-UBND 19-05-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 6 năm 2020
08/CTr-UBND 29-04-2020 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 5 năm 2020
21/CTr-UBND 27-12-2019 Chương trình Làm việc của Ủy ban nhân dân huyện năm 2020
16 /CTr-UBND 01-06-2017 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 6 năm 2017 (Số: 16 /CTr-UBND, ngày 01/6/2017)
09 /CTr-UBND 03-05-2017 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 4 năm 2017(Số: 09 /CTr-UBND, ngày 03/4/2017)
12 /CTr-UBND 28-04-2017 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 5 năm 2017 (Số: 12 /CTr-UBND, ngày 28/4/2017)
04 /CTr-UBND 01-03-2017 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 3 năm 2017(Số: 04 /CTr-UBND, ngày 01/3/2017)
03 /CTr-UBND 03-02-2017 Chương trình công tác tháng 02 năm 2017 của UBND huyện (Số: 03 /CTr-UBND, ngày 03/2/2017)
01 /CTr-UBND 03-01-2017 Chương trình công tác tháng 01 của UBND huyện năm 2017 (Số: 01 /CTr-UBND, ngày 03/1/2017)
18 /CTr-UBND 02-12-2016 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 12 năm 2016 (Số: 18 /CTr-UBND, ngày 02/12/2016)
17 /CTr-UBND 01-11-2016 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 11 năm 2016 ( Số: 17 /CTr-UBND, ngày 01/11/2016)
16 /CTr-UBND 03-10-2016 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 10 năm 2016 (Số: 16 /CTr-UBND, ngày 03/10/2016)
15 /CTr-UBND 07-09-2016 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 9 năm 2016 (Số: 15 /CTr-UBND, ngày 07/9/2016)
14 /CTr-UBND 01-08-2016 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 8 năm 2016 (Số: 14 /CTr-UBND, ngày 01/8/2016)
12/CTr-UBND 04-07-2016 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 7 năm 2016 (Số:12/CTr-UBND, ngày 04/7/2016)
11 /CTr-UBND 01-06-2016 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 6 năm 2016 ( Số: 11 /CTr-UBND, ngày 01/6/2016)
10 /CTr-UBND 04-05-2016 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 5 năm 2016 (Số: 10 /CTr-UBND, ngày 04/5/2016)
08 /CTr-UBND 01-04-2016 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 4 năm 2016 (Số: 08 /CTr-UBND, ngày 01/4/2016)
06 /CTr-UBND 29-02-2016 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 3 năm 2016 ( Số: 06 /CTr-UBND, ngày 29/2/2016)
17/CTr-UBND 05-12-2015 Chương trình Công tác tháng 12 năm 2014 của Ủy Ban Nhân dân huyện (Số: 17/CTr-UBND, 05/12/2014)
17/CTr-UBND 02-12-2015 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện (Số:17/CTr-UBND, 02/12/2015)
15/CTr-UBND 03-11-2015 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện (Số:15/CTr-UBND, 03/11/2015)
14/CTr-UBND 05-10-2015 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện (Số:14/CTr-UBND, 05/10/2015)
12/CTr-UBND 05-08-2015 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện (Số:12/CTr-UBND, 05/8/2015)
11/CTr-UBND 02-07-2015 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện (Số:11/CTr-UBND, 02/7/2015)
06/CTr-UBND 03-04-2015 Chương trình Công tác tháng 4 năm 2015 của Ủy Ban Nhân dân huyện (Số: 06/CTr-UBND, 03/4/2015)
03/CTr-UBND 06-02-2015 Chương trình Công tác tháng 02 năm 2015 của Ủy Ban Nhân dân huyện (Số: 03/CTr-UBND, 06/02/2015)
19/CTr-UBND 31-12-2014 Chương trình Công tác năm 2015 của Ủy Ban Nhân dân huyện ( Số: 19/CTr-UBND, 31/12/2014)
16/CTr-UBND 10-11-2014 Chương trình Công tác tháng 11 năm 2014 của Ủy Ban Nhân dân huyện (Số: 16/CTr-UBND, 12/11/2014)
05/CTr-UBND 06-03-2014 Chương trình Công tác tháng 3 năm 2014 của Ủy Ban Nhân dân huyện (Số: 05/CTr-UBND, 06/3/2014)
03/CTr-UBND 18-02-2014 Chương trình Công tác tháng 2 năm 2014 của Ủy Ban Nhân dân huyện (Số: 03/CTr-UBND, 18/02/2014)
02/CTr-UBND 10-01-2014 Chương trình Công tác năm 2014 của Ủy Ban Nhân dân huyện ( Số: 02/CTr-UBND, 10/01/2014)
01/CTr-UBND 07-01-2014 SỰ KIỆN NỔI BẬT ĐẠI HỘI NGƯỜI CAO TUỔI THỊ TRẤN CAO LỘC LẦN THỨ VI Xã Hải Yến đánh giá kết quả việc duy trì các tiêu chí xây... Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện... Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề học tập và làm...